KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Zondag 19 april staat Exodus 16:1-17:7 centraal

Vorige week hebben we Pasen gevierd. Jezus is opgestaan! Vanaf deze week gaat de kindernevendienst weer verder met de verhalen uit het Oude Testament.

Weten jullie nog van de verhalen van het volk Israël dat in Israël als slaven moest werken? Over Mozes, Aäron, de farao en de tien plagen. Na de tiende en de ergste plaag moest het volk vertrekken. En ze reisden met elkaar het land Egypte uit. God wees hun de weg door de vuurkolom en de wolkkolom. Vanaf zondag gaan we weer verder met de reis van het volk Israël.

We lezen het Bijbelverhaal van de kindernevendienst tijdens de eredienst.
Het verhaal staat ook de site met drie verwerkingen om te downloaden.

Het verhaal (Kijkbijbel) is hier te downloaden.

Door de verwerking en het werkblad(en) te printen kunnen de kinderen thuis aan de slag met het verhaal.

Er zijn drie verwerkingen voor de kinderen, welke hier zijn te downloaden.

De werkbladen zijn hieronder te downloaden.