KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht
 • Zondag 12 april staat Matteüs 28:1-10 centraal. Jezus is opgestaan uit de dood        

  We lezen het Bijbelverhaal van de kindernevendienst tijdens de eredienst.
  De soldaten rennen weg. Het verdriet van de vrouwen slaat om in blijdschap: Jezus leeft.
  Het verhaal voor de middenbouw is hier te downloaden.

  Door de verwerking en het werkblad(en) te printen kunnen de kinderen thuis aan de slag met het verhaal.

  Er zijn drie verwerkingen voor de kinderen, welke hier zijn te downloaden.

  De werkbladen zijn hieronder te downloaden.