Terug naar overzicht

Avondmaalscollecte/eerste collecte zondag 20 januari 2019

De collecten zijn deze zondag 20 januari zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd in de 1ste rondgang Diaconaat voor : The Mall       http://themallgorinchem.nl/

Stichting The Mall in Gorinchem richt zich op kwetsbare jongeren. The Mall draagt zorg voor 4 jongerencentra, waar diverse activiteiten (zoals een FIFA-toernooi, een rapworkshop, creatief zijn, dansen, films kijken etc.) voor en met deze jongeren georganiseerd worden.

Ze zorgen voor ondersteuning en begeleiding van jongeren die worstelen met zaken zoals school, werk en inkomen, financiën en sociale- of psychische problemen. The Mall probeert een vertrouwensrelatie met deze jongeren op te bouwen en hen te helpen met grote en kleine vragen.

Middels de opbrengst van deze collecte ondersteunen wij het goede werk van The Mall. Meer informatie kunt u vinden in de Kerkwijzer.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! De Diakenen.