Terug naar overzicht

Sinds oktober 2022 is er weer een gebedskring actief in onze gemeente. Een aantal gemeenteleden komen hiervoor eens in de twee weken op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur samen in d’ Ontmoeting om te bidden en te danken voor situaties binnen en buiten de gemeente. Deze ontmoetingen worden als goed, inspirerend en zegenrijk ervaren.

 Inmiddels is de behoefte ontstaan om een tweede kring te starten en net als de avondkring eens in de twee weken samen te komen. We starten hiermee op 11 mei en doen dat op Burg. H. Blokstraat 38 tussen 8.30 uur en 9.30 uur.  Vroeg in de ochtend zodat het verdere van de dag nog openligt voor andere invulling.

Naast tijd voor gebed zal er ook ruimte zijn voor een stukje bezinning. We doen dit aan de hand van de Hebreeënbrief met als rode draad de vraag: Wie is Jezus? Daarna gaan we bidden en danken voor dat wat aandacht nodig heeft binnen en buiten de gemeente.

Vraag je je af of dit ook iets voor jou is: kom gerust eens meebidden. Ben je nieuwsgierig, maar vind je met elkaar bidden spannend? Ook dan ben je van harte welkom. Je aanwezigheid en alleen luisteren is al van grote waarde.

We zien uit naar mooie ontmoetingen!

Warme groet, Carine van de Water - 0619696812