Terug naar overzicht

Een van de taken voor ons als kerkelijke gemeente is om missionair bezig te zijn, en die o.a. ook actief betrokken is bij bepaalde evenementen in de gemeente Altena.

Op 28 en 29 juni 2019 wordt op het voormalig voetbalveld in Rijswijk voor de tweede keer de Samenloop voor Hoop Altena georganiseerd. Dit is een 24-uurs wandelestafette voor teams, waarbij middels sponsoring van de teams en/of deelnemers geld wordt ingezameld voor K.W.F. kankerbestrijding.

Eén op de drie mensen wordt ooit geconfronteerd met de diagnose kanker, of heeft mensen in zijn of haar omgeving waar de diagnose kanker gesteld is.

De samenloop voor Hoop is voor ons een mooie gelegenheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, om (ex) kankerpatiënten te steunen, degenen die eraan overleden zijn te gedenken en om geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Iedereen heeft recht op een hoopvolle toekomst.. We lopen samen mee, en staan stil bij kanker.

Vanuit onze kerk zijn er twee teams ontstaan, waarbij de leden ervan zich voor dit mooie doel willen inzetten, en die samen willen optrekken om aan dit doel in onze kerk/gemeente aandacht te besteden. Dat is het team: nummer 25, Team GK (gereformeerde kerk) Almkerk en het team: nummer 29, Team De Zonnebloemen.

Wat zijn wij van plan:

Allereerst willen wij u wijzen op de mogelijkheid om onze teams te sponsoren (privé of via uw bedrijf) of om donaties te geven aan deze teams. U kunt zich melden bij een van de leden van de teams of door overmaking van een bedrag op de actiepagina’s van deze 2 teams:

https://acties.samenloopvoorhoop.nl/team25gkalmkerk

en

https://acties.samenloopvoorhoop.nl/teamzonnebloemeninactie

Verder willen wij af en toe een donatie box plaatsen bij kerkdiensten en/of andere bijeenkomsten die worden georganiseerd in onze kerk en koeken verkopen bij de maandelijkse koffiemomenten na de dienst.

Ook willen wij een supergezellige zgn. “Italiaanse Pasta”-avond (met spaghetti, Lasagne, Pennen etc.. ) organiseren op zaterdagavond 13 april 2019. Noteert u alvast de datum in uw agenda!

Iedereen is welkom!

Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang eten vanaf: 17.30 uur.

De kosten daarvoor bedragen € 7,50 per persoon. In de volgende Kerkwijzer meer hierover!

Voorts is aan ons gevraagd of wij de gezellige activiteitenmiddag kunnen organiseren op Tweede Paasdag, 22 april a.s..
Wij zijn aan het bekijken hoe en met welke teams van Samenloop van Hoop wij dit kunnen realiseren. In de volgende Kerkwijzer willen wij hierop terug komen. Noteert U ook deze datum in elk geval maar vast in uw agenda.

Wij hopen op uw medewerking/deelname!

Namens onze teams (zie foto’s hieronder):

SamenLoop Team GK Almkerk   SamenLoop Team De Zonnebloemen

De teamcaptains Ad van Baast (Team 25), Adriënne den Dekker en Thea van der Steen (Team 29).