Terug naar overzicht

Update 26-03-2023:
Februari stond nog in het teken van voorbereidingen. De advertentie voor een predikant(e) voor 32-40 uur is geplaatst op de vacaturesite van PKN en de website van onze gemeente, sluitingsdatum 4 maart jl. Een aantal gemeenteleden heeft namen van mogelijke kandidaten ingediend. Aan de geselecteerde predikanten is de mogelijkheid geboden om te reageren op onze vacature. We hebben hen hiervoor persoonlijk benaderd. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd voor nadere kennismaking. Gezien het aantal vacatures op de website van PKN zijn momenteel veel gemeenten vacant en, net als wij, op zoek naar een predikant. Dank voor uw/jouw medeleven en gebed voor het beroepingswerk!

 

Update 04-02-2023:
De beroepingscommissie vergadert één maal per twee weken. Momenteel zitten we nog in de aanloopfase. We zijn aan de slag gegaan met de lijst met namen die u heeft ingediend, fijn dat we zoveel namen mochten ontvangen uit de gemeente. Daarnaast kregen we van het mobiliteits-bureau van de PKN een lijst met namen. Uit beide lijsten is een eerste selectie gemaakt van kandidaten die we gaan benaderen. We hopen snel contacten te leggen met kandidaten die belangstelling hebben voor onze gemeente zodat we op pad kunnen gaan met ‘hoorcommissies’.

 

Update 25-12-2022:
Na het vertrek van Ds. Bert gaan we als gemeente op zoek naar een nieuwe voorganger.
De kerkenraad heeft deze taak uit handen gegeven aan de Beroepingscommissie waarvan de namen eerder op de kerkbrief zijn genoemd. Er is een profielschets opgesteld. U heeft daaraan zelf bijgedragen tijdens de gemeente avond in september jl. Deze schets zal leidraad zijn in de gesprekken.

Uit de gemeente zijn de namen van een aantal kandidaten ingestuurd, we krijgen we een lijst vanuit de PKN in Utrecht en op de PKN-website wordt een advertentie geplaatst. Hiermee gaan we aan het werk. Voor ons als commissie een mooie, uitdagende maar ook verantwoordelijke taak.

Wij zijn gemotiveerd en enthousiast om met deze opdracht aan de slag te gaan, tegelijk beseffen we ook dat we dit niet alleen kunnen, maar God’s hulp daarbij nodig hebben. We bidden en mogen er op vertrouwen dat God zijn zegen op het beroepingswerk meegeeft. Wij hopen net als u dat we een passende predikant voor onze gemeente kunnen vinden en gaan u dan ook regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van onze werkzaamheden.

Namens de beroepingcommissie, Marcel Overduin

 

Update 04-12-2022:
De kerkenraad is dankbaar bekend te kunnen maken dat de volgende personen zijn benoemd als lid van de beroepingscommissie:

  • Inge van den Berg
  • Ineke Crielaard
  • Jaap van Diggelen
  • Karin Groeneveld
  • Anita Kant
  • Daan Koekkoek
  • Marcel Overduin (voorzitter)
  • Vincent Verhoeven

De commissie krijgt als opdracht om aan de hand van de vastgestelde profielschets op zoek te gaan naar een voor onze gemeente geschikte predikant.
Wij wensen hen Gods zegen en wijsheid toe bij de belangrijke taak die hen te wachten staat.
De komende weken zal de commissie nog een training krijgen rondom het beroepingswerk.
De commissie zal u via de kerkbrief en Kerk wijzer regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van het beroepingswerk.

 

Update 27-11-2022:
Graag stelt de beroepingscommissie u als gemeenteleden in de gelegenheid om namen van predikanten in te dienen die naar uw mening mogelijk voor een beroep naar Almkerk in aanmerking zouden kunnen komen.

U kunt de namen tot en met 6 december sturen naar de voorzitter van de beroepingscommissie, Marcel Overduin, email: beroepingscommissie@gkalmkerk.nl.
De beslissing of de ingediende kandidaten ook daadwerkelijk verder bij de beroepingsprocedure worden betrokken ligt bij de commissie.