Terug naar overzicht

Eerste collecte, Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat | Vrolijkheid in asielzoekerscentra.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39 RABO 0301 5002 82.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98 RABO 0301 5045 55.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/activiteiten-voor-kinderen-in-asielzoekerscentra/#

Steun dit werk
De eerste collecte op zondag 11 December is bestemd voor deze actie.