Terug naar overzicht

Eerste collecte, Kerk in Actie: Kinderen in de knel.

Sta op voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/

Steun dit werk
De eerste collecte op zondag 25 December is bestemd voor deze actie.