Terug naar overzicht

1e collecte: Kerk in Actie: Pastoraat

Samen gedenken in dorp of stadswijk.
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw.
Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is.
Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/samen-gedenken-in-dorp-of-stadswijk/

Steun dit werk
De eerste collecte op zondag 30 oktober is bestemd voor deze actie.