Terug naar overzicht

Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en

theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

- Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven;

- Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.

Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. christen in Pakistan.

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/theologisch-onderwijs-van-zondagsschool-tot-doctoraalstudie/