Terug naar overzicht

Diensten zondag 25 september

 • In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. S. van Meggelen uit Breda voor te gaan.
  We lezen: Exodus 20: 4-6 en Lucas 16: 1-13
  We zingen: Lied 283: 1, 4 en 5 / Lied 103c: 1, 2 en 3 / Lied 316: 1 en 4 / Psalm 78: 2 en 3 / Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar ELB 422:1,2,3 / Lied 1010: 1 en 2 / Lied 1010: 3 en 4 / Lied 1005: 1, 2 en 5
  Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
 • De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. J. v. d. Hout uit Raamsdonkveer te leiden, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
  We lezen: Job 38: 4 – 13 en Lucas 13: 22-30
  We zingen: Psalm 121: 1, 4 / Gezang 323: 1, 6 / Psalm 42: 1, 3 / Gezang 308: 1, 2, 4 / Gezang 70: 1, 3, 5 / Gezang 255: 1, 2, 3 Ere zij aan God de Vader / Psalm 103: 1, 3
 • Om 18.30 uur, is het weer jeugdsamenkomst in de gereformeerde kerk, spreker in deze dienst is Arie van Es, m.m.v. de Huisband.
 • De collecten zijn deze zondag in de ochtenddienst bestemd voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.


Dienst zondag 2 oktober

 • 9.30 uur: Ds. G. de Lang uit Dordrecht, startzondag en Israëlzondag. Dit is een intergeneratieve dienst. M.m.v. Celis Dekker, orgel; Laura Kaasjager op de dwarsfluit en Janneke Straver op de piano en de zang komt van Ruchama Herwig.
  Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij verzorgd door de tieners van de Jeugdkerk.
 • De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte PKN Kerk en Israël en 2de collecte Jeugdwerk.

 

Ophalen kinderen uit de oppas.
Het is gebruikelijk dat de kinderen na het gebed en voor het slotlied uit de oppas gehaald worden voor het mee in ontvangst nemen van de Zegen. Voorheen werden de kleintjes gehaald tijdens de collecten. Omdat er niet meer fysiek gecollecteerd wordt is de tijd soms voor het ophalen van de kinderen tekort.
Daarom zal vanaf nu het orgelspel voor aanvang van het slotlied iets langer duren.

 

Pastoraat
Nu wij geen vaste, eigen predikant hebben, willen wij er toch op pastoraal gebied voor u zijn. Daarom vragen wij om ziekenhuisopnames, operatieve ingrepen, eenzaamheid en ander lief en leed te melden bij uw wijkouderling, pastoraal medewerker of bij de voorzitter van de ambtsgroep pastoraat Piet Quartel (e-mail: pastoraat@gkalmkerk.nl, tel.nr. 06-23387030) of bij de voorzitter van de kerkenraad Kees Noorloos (email: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel.nr.0623002048).
Zo nodig kan via hen ds. G de Lang ingeschakeld worden.

 

Gemeentenieuws

Omzien naar elkaar

 • Van der Wel, Graaf van Hornestraat 9 4286AG, werd na een val opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Dinsdag jl. is zij overgeplaatst naar Mijzo Buurstede Revalidatie, Buurstede 17 4904PX, kamer 20, Oosterhout. Daar volgt een revalidatietraject van voorlopig 4 weken.
 • Bas Schermers, is na een verblijf van een week overgeplaatst van het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein naar het Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem. Hij ligt op afdeling Oost, kamer 456. Hopelijk mag hij binnenkort weer thuiskomen.

Agenda

 • Op vrijdag 23 september organiseert de Friendship een toffe activiteitenavonden voor jongeren vanaf 12 jaar. Onder leiding van professionals gaan de jongeren aan de slag met allerlei coole uitvindingen en proefjes.
 • Zaterdag 1 oktober, aanvang 15.00 uur, Startzaterdag. Zie bericht verder op de kerkbrief.


Bericht van de diaconie
In Almkerk woont een alleenstaande moeder samen met haar 5-jarige zoontje. Het jongetje heeft een ontwikkelingsachterstand waardoor hij soms moeilijk gedrag vertoont. Op dit moment wordt onderzocht welke vorm van onderwijs passend is voor hem. Moeder heeft in Almkerk nog weinig netwerk en is op zoek naar mensen die haar op enige manier kunnen ondersteunen in de opvoeding van en zorg voor haar zoontje, bijvoorbeeld door af en toe op te passen zodat zij rustig boodschappen kan doen of in de avonduren een cursus kan volgen. Het vraagt wel bepaalde vaardigheden om goed om te kunnen gaan met haar zoontje en het zal enige tijd kosten om zijn vertrouwen te winnen. Wellicht zijn er ook andere mogelijkheden om deze moeder te ondersteunen, moeder wil ook graag gewoon contacten opbouwen in het dorp. 
Denkt u of denk jij iets voor dit gezin te kunnen betekenen of wilt u/wil jij meer informatie, neem dan contact op met Wilma Schapendonk, consulent van MEE via Wilma.Schapendonk@meeplus.nl of 06 50516733 / 0416 675 500  

 

Start Zaterdag 1 oktober!
Op zaterdagmiddag 1 oktober zal het startweekend van onze kerk afgetrapt worden op het veld bij de muziektent. Op deze middag zullen er verschillende gezellige activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Het programma start om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 19:00 uur. Ook wordt er gedurende deze middag gezorgd voor eten en drinken. Rond 16.30 uur zullen we starten met het bakken van friet en snacks.
Klik op deze link voor meer informatie

 


Jeugdkerk
Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er voor de jeugd jaar 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs een speciale dienst gehouden in de 'd Ontmoeting, gelijktijdig met de morgendienst. De data zijn:

 • 25 september
 • 9 oktober Jongerenviering (in de kerk)  en 23 oktober
 • 6 en 20 november
 • 4 en 18 december
 • 8 en 22 januari
 • 5 en 19 februari
 • 5 en 19 maart,
 • 2 en 14-16 april kamp
 • 7 en 21 mei
 • 4 en 18 juni
 • 2 juli

Presentatie Staatsbosbeheer
Dinsdagochtend 11 oktober bent u uitgenodigd voor een gezellige ochtend. Harm Blom senior boswachter Staatsbosbeheer geeft een presentatie over de Biesbosch en neemt u mee adv sfeervolle foto's. Graag voor 5 oktober opgeven bij:

 • Thea vd Steen 0627402774           
 • Jeanet Ambachtsheer 0643608566  Graag voor 5 oktober.

U bent van harte welkom in d'Ontmoeting van 10 -11.30 uur.
Tot dan!

  

Spelletjeskast voor de jeugd
We zijn bezig om een spelletjeskast voor de jeugd te vullen. 
Heeft u nog 1 van de volgende spellen staan, zonder dat ze gebruikt worden, dan horen we het graag! (Telefoon 06-52345367 Christina Herwig). 
We zoeken nog de volgende spellen:

 • 4 op een rij
 • Wie is het?
 • Kolonisten van Catan
 • 30 seconds
 • Beverbende
 • Dammen
 • Mens erger je niet
 • Weerwolven

Alvast hartelijk dank!


Start Zaterdag 1 oktober!
Op zaterdagmiddag 1 oktober zal het startweekend van onze kerk afgetrapt worden op het veld bij de muziektent. Op deze middag zullen er verschillende gezellige activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Het programma start om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 19:00 uur. Ook wordt er gedurende deze middag gezorgd voor eten en drinken. Rond 16.30 uur zullen we starten met het bakken van friet en snacks.


Plantenactie
Tijdens het startweekend kunnen er ook planten besteld worden. Deze actie komt in de plaats van de Gerbera-actie. De bestellijsten zullen hiervoor klaarliggen.
De volgende planten kunnen er besteld worden: 

Alocasia Portadora
Alocasia Portadora,

Dieffenbachia Vesuvius
Dieffenbachia Vesuvius,

Monstera Deliciosa

Monstera Deliciosa,

Wij hebben er zin in! Zien we jullie ook?


Zondag 23 oktober Kerk-op-schootdienst om 15.30 uur
We vertellen, zingen en spelen we over het verhaal van de maaltijd aan het meer. 
Het duurt nog even maar dan kunnen papa’s en mama’s deze datum alvast in de agenda zetten.
Samen met de commissie van de Hervormde kerk hebben we deze viering voorbereid, daar zal de dienst op  9 oktober zijn.

 

Uitnodiging van de clubs   *  Uitnodiging jeugdkerk  *  Uitleentafel geloofsopvoeding
Klik op deze link: voor de uitnodiging van de clubs
Klik op deze link voor de uitnodiging jeugdkerk
Klik op deze link voor de oproep voor de uitleentafel geloofsopvoeding

Klik op deze link voor de uitnodiging voor de jeugdleidersavond op 17 oktober

 

Privacy
In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze hier vinden. In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze 'website versie' van onze kerkbrief.