Terug naar overzicht

Dienst zondag 18 september

 • In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. A. Zeeman-van de Water uit Hoogblokland voor te gaan.
  Deze dienst staat in het teken van de doop.
  M.m.v.  Celis Dekker, orgel en Janneke, Menno en Caroline, piano en zang.
  We lezen: Jesaja 43:1-7.
  We zingen: Psalm 100: 1,2,4 / Lied Opw 733: Tienduizend redenen / Lied 348:1,2,3,5 / Lied Kinga Bán: Meer dan een wonder / Uit Liefde / Lied Opwekking Kids 185: De Here zegent jou / Lied Opwekking Kids 136: Van top tot teen / Lied: ELB 224: God wijst mij een weg / Lied Sela: Ik zal er zijn / Lied: 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn
  Na de dienst is er gelegenheid om doopouders de hand te schudden.
  Er is koffie en wat lekkers in d’Ontmoeting.
 • Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. 
 • De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie/Zending en tweede collecte Kerk.
  Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
  Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
 • Eerst collecte: Kerk in Actie/Zending: Syrië: De Kerk als plek van hoop en herstel. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Diensten zondag 25 september

 • 9.30 uur: Ds. S. van Meggelen uit Breda.
  Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
 • 18.00 uur: Ds. J. v. d. Hout uit Raamsdonkveer, gezamenlijke dienst in de hervormde kerk.
 • 18.30 uur: Interkerkelijke jeugdsamenkomst in de gereformeerde kerk. Spreker is Arie van Es, m.m.v. de Huisband.
 • De collecten zijn deze zondag in de ochtenddienst bestemd voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.


Ophalen kinderen uit de oppas.
Het is gebruikelijk dat de kinderen na het gebed en voor het slotlied uit de oppas gehaald worden voor het mee in ontvangst nemen van de Zegen.
Voorheen werden de kleintjes gehaald tijdens de collecten. Omdat er niet meer fysiek gecollecteerd wordt is de tijd soms voor het ophalen van de kinderen tekort.
Daarom zal vanaf nu het orgelspel voor aanvang van het slotlied iets langer duren.


Pastoraat
Nu wij geen vaste, eigen predikant hebben, willen wij er toch op pastoraal gebied voor u zijn. Daarom vragen wij om ziekenhuisopnames, operatieve ingrepen, eenzaamheid en ander lief en leed te melden bij uw wijkouderling, pastoraal medewerker of bij de voorzitter van de ambtsgroep pastoraat Piet Quartel (e-mail: pastoraat@gkalmkerk.nl, tel.nr. 06-23387030) of bij de voorzitter van de kerkenraad Kees Noorloos (email: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel.nr.0623002048).
Zo nodig kan via hen ds. G de Lang ingeschakeld worden.

 

Beste gemeenteleden,
We zijn bezig om een spelletjeskast voor de jeugd te vullen. 
Heeft u nog 1 van de volgende spellen staan, zonder dat ze gebruikt worden, dan horen we het graag! (Telefoon 06-52345367 Christina Herwig). 
We zoeken nog de volgende spellen:

 • 4 op een rij
 • Wie is het?
 • Kolonisten van Catan
 • 30 seconds
 • Beverbende
 • Dammen
 • Mens erger je niet
 • Weerwolven

Alvast hartelijk dank!


Start Zaterdag 1 oktober!
Op zaterdagmiddag 1 oktober zal het startweekend van onze kerk afgetrapt worden op het veld bij de muziektent. Op deze middag zullen er verschillende gezellige activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud. Het programma start om 15:00 uur en duurt tot ongeveer 19:00 uur. Ook wordt er gedurende deze middag gezorgd voor eten en drinken. Rond 16.30 uur zullen we starten met het bakken van friet en snacks.


Plantenactie
Tijdens het startweekend kunnen er ook planten besteld worden. Deze actie komt in de plaats van de Gerbera-actie. De bestellijsten zullen hiervoor klaarliggen.
De volgende planten kunnen er besteld worden: 

Alocasia Portadora
Alocasia Portadora,

Dieffenbachia Vesuvius
Dieffenbachia Vesuvius,

Monstera Deliciosa

Monstera Deliciosa,

Wij hebben er zin in! Zien we jullie ook?


Zondag 23 oktober Kerk-op-schootdienst om 15.30 uur
We vertellen, zingen en spelen we over het verhaal van de maaltijd aan het meer. 
Het duurt nog even maar dan kunnen papa’s en mama’s deze datum alvast in de agenda zetten.
Samen met de commissie van de Hervormde kerk hebben we deze viering voorbereid, daar zal de dienst op  9 oktober zijn.

 

Uitnodiging van de clubs   *  Uitnodiging jeugdkerk  *  Uitleentafel geloofsopvoeding
Klik op deze link: voor de uitnodiging van de clubs
Klik op deze link voor de uitnodiging jeugdkerk
Klik op deze link voor de oproep voor de uitleentafel geloofsopvoeding

 

 

Privacy
In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze hier vinden. In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze 'website versie' van onze kerkbrief.