Terug naar overzicht

Verschijnen kerkbrief in de vakantietijd
In de vakantieperiode zal de kerkbrief drie keer, eens per 14 dagen verschijnen en wel op 31 juli, 14 augustus en 28 augustus. Vanaf 11 september is er weer een wekelijkse kerkbrief.


Diensten zondag 31 juli

 • In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. J. Haeck uit Zeist voor te gaan, gezamenlijke dienst in de hervormde kerk.
 • De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht te leiden, gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk. Het thema is: Horen en volgen. 
  We lezen: Johannes 10: 1-11 en 27-29
  We zingen: Psalm 122: 1,3. Hoe sprong…’ / Lied 754: 1,2,3. Liefde Gods… / Lied 23B: 2,4,5. ‘De Heer…’  /  ELB 382. ‘Heer, uw…’  / Lied Hemel Hoog 450. ‘In Gods…’
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Kerk  en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.
  Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
  Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Diensten zondag 7 augustus

 • In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt Ds. L.M. Schermers uit Krimpen aan de Lek voor te gaan, gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk.
  Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
  Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
 • Om 18.30 uur is er de  Tentsamenkomst Alive, hieronder vindt u alle informatie.
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat  en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie. 


Tentsamenkomst Alive
Zondagavond 7 augustus om 18.30 uur zal de eerste editie van tentsamenkomst Alive gehouden worden, de tentdienst van eerdere jaren maar dan net iets anders. Connie de Peuter zal interactief met ons nadenken over het thema "Geloven lekker gemakkelijk?!" en muzikaal zullen we begeleid worden door een eigen groep met talentvolle dorpsgenoten. De tent is open voor inloop vanaf 18.00 uur, we hopen u/jou daar graag te ontmoeten.


Diensten zondag 14 augustus

 • 9.30 uur: Ds. B. Ridder uit Papendrecht, gezamenlijke dienst in de hervormde kerk.
 • 18.30 uur: Ds. R. Visser uit Rhenen, gezamenlijke dienst in de gereformeerde kerk.
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie/Zending en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.


Diaconiecollectes zomeravonddiensten: Hartenbrigade
De diaconiecollectes van de gezamenlijke avonddiensten in juli en augustus zijn bestemd voor een eigen busje voor de Hartenbrigade. De Hartenbrigade heeft aandacht voor mensen in Altena die wat meer gezelschap en contact op prijs stellen. Momenteel brengen ze mensen weer samen bij de Hartenjager in Giessen. Een deel van de doelgroep kan echter niet goed zelfstandig naar de Hartenjager reizen. Daarom spaart de Hartenbrigade voor een eigen busje. Met de zomeravondcollectes willen we dit plan ondersteunen. U kunt bijdragen aan de collectes in de kerken of per bank: NL98RABO 0301 5045 55 ten name van de diaconie onder vermelding van ‘Hartenbrigade’. Alvast bedankt!


Tijdelijke predikant
Zoals al eerder is gemeld zal ds. G. de Lang uit Dordrecht gedurende de vacante predikantsperiode als tijdelijk parttime predikant onze gemeente gaan ondersteunen. Inmiddels zijn werkafspraken met hem gemaakt en zal ds. De Lang vanaf 1 augustus in onze gemeente werkzaam zijn. Hij zal dan eerst zich vooral gaan oriënteren op pastorale zaken.
Na de vakantie volgt nog een uitgebreidere kennismaking.


Pastoraat

Voor alle pastorale aangelegenheden, waaronder het vermelden van zieken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de voorzitter van de ambtsgroep pastoraat Piet Quartel (e-mail: pastoraat@gkalmkerk.nl, tel.nr. 06-23387030) of de voorzitter van de kerkenraad Kees Noorloos (e-mail: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel.nr.0623002048).
Zo nodig kan ds. G de Lang ingeschakeld worden.  
 

Agenda

 • maandag 1 augustus, collectemunten afhalen in d’Ontmoeting van 18.30 tot 19.30 uur
 • donderdag 4 augustus, 14.00 uur tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting

Reis naar Albanië
Met een heel dankbaar gevoel kijken we terug op onze reis naar Albanië. We sliepen in het huis van onze taxichauffeur Mandhi, we zijn hier ontzettend gastvrij behandeld. Van maandag tot en met vrijdag mochten we in ochtend het zomerkamp draaien. Vanaf 08.30 uur stonden de kinderen vol ongeduld en plezier te wachten tot we van start gingen. Om 9.00 uur startten we vol energie met dans, daarna volgenden de rondes sport, dans, bijbelverhaal en een bijbehorend knutselwerkje. We mochten dinsdagmiddag met de jongeren uit de wijk sporten, woensdagochtend hebben we met alle 80 kinderen gezwommen en ’s middags hebben we het team van Global Care Albania meegenomen naar het strand in Durres. Donderdagmiddag hadden we een gebedsbijeenkomst en aansluitend huisbezoeken in de wijk gedaan. We mochten ieder gezin waar we kwamen een voedselpakket overhandigen.  Evis, de directrice van Global Care Albania, wil jullie ontzettend bedanken voor alle financiële en morele steun. Zonder deze steun was er geen kinderkamp geweest. De vriendschap die we opgebouwd hebben, is van ontzettend veel waarde en geeft het GCA-team veel energie. Faleminderit!Mededelingen voor de kerkbrief
Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com
U kunt een (digitale versie) van de kerkbrief per email aanvragen via: kerkbriefalmkerk@gmail.com  

 

Privacy
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze hier vinden. In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze 'website versie' van onze kerkbrief.