Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 24 juli

 • In deze morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn voor te gaan, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
  We lezen: 1 Samuel 15
  We zingen: Psalm 97:1,2 / Psalm 97:3,4 / Psalm 97:5,6 / Lied 119a / Kinderlied: Als je gelooft / Lied 941 / Psalm 40:3 / Lied 150a
  Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
  Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
 • De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. C. Hendriksen uit Woudrichem te leiden, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.
  Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
  Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Diensten zondag 31 juli

 • 9.30 uur: Ds. J. Haeck uit Zeist, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
 • 18.30 uur: Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Kerk  en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.


Diaconiecollectes zomeravonddiensten: Hartenbrigade
De diaconiecollectes van de gezamenlijke avonddiensten in juli en augustus zijn bestemd voor een eigen busje voor de Hartenbrigade. De Hartenbrigade heeft aandacht voor mensen in Altena die wat meer gezelschap en contact op prijs stellen. Momenteel brengen ze mensen weer samen bij de Hartenjager in Giessen. Een deel van de doelgroep kan echter niet goed zelfstandig naar de Hartenjager reizen. Daarom spaart de Hartenbrigade voor een eigen busje. Met de zomeravondcollectes willen we dit plan ondersteunen. U kunt bijdragen aan de collectes in de kerken of per bank: NL98RABO 0301 5045 55 ten name van de diaconie onder vermelding van ‘Hartenbrigade’. Alvast bedankt!


Pastoraat

De vakantieperiode is weer (bijna) aangebroken. Om een goed overzicht te houden op het lief en leed in de gemeente vragen wij u om tot 30 juli alle zaken die betrekking hebben op het pastoraat te melden bij uw wijkouderling, of aan Kees Noorloos (voorzitter van de kerkenraad), mailadres: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel.: 0623002048.


Verschijnen kerkbrief in de vakantietijd
In de vakantieperiode zal de kerkbrief drie keer, eens per 14 dagen verschijnen en wel op 31 juli, 14 augustus en 28 augustus. Vanaf 11 september is er weer een wekelijkse kerkbrief.


Avonddienst 7 augustus
In plaats van de gezamenlijke avonddienst met als voorganger  ds. D. Maassen-van den Brink uit Well zoals vermeld in de Kerk wijzer, is deze dienst gewijzigd in een tentsamenkomst met als voorganger mevr. Connie de Peuter uit Noordwijk.


Tentsamenkomst Alive
Zondagavond 7 augustus om 18.30 uur zal de eerste editie van tentsamenkomst Alive gehouden worden, de tentdienst van eerdere jaren maar dan net iets anders. Connie de Peuter zal interactief met ons nadenken over het thema "Geloven lekker gemakkelijk?!" en muzikaal zullen we begeleid worden door een eigen groep met talentvolle dorpsgenoten. De tent is open voor inloop vanaf 18.00 uur, we hopen u/jou daar graag te ontmoeten.


Samenwerking met vluchtelingenwerk
Er is contact geweest met vluchtelingenwerk. Zij hebben momenteel twee locaties open in onze regio(1 in Werkendam en 1 in Rijswijk) waar in totaal ongeveer 60 mensen verblijven. Er komen nog twee locaties in september.
Momenteel is er spreekuur elke woensdagochtend in Rijswijk vanaf 10.30 tot 12.30 en in Werkendam vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Bij het spreekuur zitten ze klaar om de vragen van de mensen te beantwoorden, ze geven advies en ze helpen hun met praktische zaken zoals het openen van een bankrekening, aanmelden bij huisarts/tandarts en andere aanvragen. e zijn ook hier voor hun, mochten ze iets vertrouwelijk willen delen of persoonlijke problemen. Tevens kunnen ze ook met juridische vragen helpen of in ieder geval hun naar de juiste mensen verwijzen. VluchtelingenWerk is het aanspreekpunt tussen de vluchtelingen en de gemeente. Ze krijgen alle informatie van de gemeente en heel vaak ze moeten een medewerker van de gemeente benaderen tot we een antwoord op de vraag kunnen krijgen.
Voor deze twee locaties hebben ze iemand nodig ter ondersteuning. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Vincent van der Dussen (06-45739382), of mail naar gbouga@vluchtelingenwerk.nl.

 

  

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com. Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com  Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer