Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 17 juli

 • In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt dhr. G. Westerlaken uit Voorthuizen voor te gaan.
  We lezen: 1 Samuel 16:1-7 en Johannes 9:1-14 en 26-41 (beide NBV)
  We zingen: Lied 150A: 1 en 4, Lied 1005: 1, 2 en 5, Lied 139B: 1, Lied 534: 1 en 4, Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 7 en Lied 793: 1, 2 en 3
  Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
 • De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. D. Eckhardt-Groeneveld uit Zuilichem te leiden, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. Het thema is: Dichterbij het Lied  
  We lezen: Lucas 24: 28-35
  We zingen: Psalm 81: 1, 4 / Lied: HH 285, Stilte over alle landen / Lied: LB 248, de dag door Uwe gunst ontvangen / Lied: LB 947 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen / Lied: LB 247: Blijf mij nabij: 1, 2   (van Lyte) / Lied: LB 247: 3, 4, 5 / Lied: LB 103: C, Loof de koning heel mijn wezen / Lied: LB 263: Wees Gij mijn Toevlucht / Lied: LB 245: 1, 2 ‘k wil U o God mijn dank betalen
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Kerk en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Diensten zondag 24 juli

 • 9.30 uur: Ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
  Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
  Na de morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
 • 18.00 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
 • De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.

 

Diaconiecollectes zomeravonddiensten: Hartenbrigade
De diaconiecollectes van de gezamenlijke avonddiensten in juli en augustus zijn bestemd voor een eigen busje voor de Hartenbrigade. De Hartenbrigade heeft aandacht voor mensen in Altena die wat meer gezelschap en contact op prijs stellen. Momenteel brengen ze mensen weer samen bij de Hartenjager in Giessen. Een deel van de doelgroep kan echter niet goed zelfstandig naar de Hartenjager reizen. Daarom spaart de Hartenbrigade voor een eigen busje. Met de zomeravondcollectes willen we dit plan ondersteunen. U kunt bijdragen aan de collectes in de kerken of per bank: NL98RABO 0301 5045 55 ten name van de diaconie onder vermelding van ‘Hartenbrigade’. Alvast bedankt!

 

Agenda

 • donderdag 21 juli, 14.00 uur tot 16.00 uur, breicafé in d’Ontmoeting

 

Pastoraat
De vakantieperiode is weer (bijna) aangebroken. Om een goed overzicht te houden op het lief en leed in de gemeente vragen wij u om tot 30 juli alle zaken die betrekking hebben op het pastoraat te melden bij uw wijkouderling, of aan Kees Noorloos (voorzitter van de kerkenraad), mailadres: voorzitter@gkalmkerk.nl, tel.: 0623002048.

 

Verschijnen kerkbrief in de vakantietijd
In de vakantieperiode zal de kerkbrief drie keer, eens per 14 dagen verschijnen en wel op 31 juli, 14 augustus en 28 augustus. Vanaf 11 september  is er weer een wekelijkse kerkbrief.

 

Springen, klimmen en klauteren bij jongerencentrum De Pomp
Aankomende zaterdag 16 juli is er weer een toffe activiteit bij jongerencentrum 'De Pomp' in Almkerk. Er zal dan namelijk van 17:00 tot ca. 22.00 een stormbaan en klimkussen staan! Jongeren vanaf 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan de activiteit. Opgave is niet nodig. Naast de stormbaan en het klimkussen is De Pomp ook “gewoon” open voor een hapje, drankje, om gezellig te kletsen of een spelletje te doen.
Jongerencentrum 'De Pomp' is een plek waar jongeren tussen de 12 en 23 jaar elke zaterdagavond terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, een spelletje te spelen of om mee te doen aan toffe activiteiten. Het adres is Jongerencentrum de Pomp Sportlaan 3a Almkerk www.depompalmkerk.nl info@depompalmkerk.nl

 
  

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com. Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com  Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer