Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 16 januari
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. In deze dienst vieren we het avondmaal. 
We lezen: Genesis 4: 1-16 & 1 Petrus 2: 21-25 – we sluiten aan bij de kindernevendienstmethode van Bijbel Basics, hierbij de link naar de pagina met materiaal voor de kinderen: https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2019/07/27.pdf
Gezongen wordt: Psalm 95: 1 en 3 / Lied 213: 1, 2 en 3 / Lied 1010: 1 en 4 / Kinderlied: God kent jou (YouTube) / Lied 654: 5 en 6 / Aan uw tafel - Sela / Psalm 68: 7

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. H.J.K. van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. 
We lezen: Amos 5:1-24 en Kolossenzen 3:1-4 Gezongen wordt: Psalm 146: 1 en 4 / ELB 382: 1 / Psalm 82: 1 en 3 / Lied 152: 3 en 5 / Hemelhoog 553: 1 en 3 (melodie Psalm 150) zie hieronder / Lied 422 1 en 3

Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht,
dank dat duizend bloemen bloeiden

Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

De collecten zijn deze zondag in beide diensten bestemd voor 1ste collecte Kerk in en 2de collecte Diaconaat.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Diensten zondag 23 januari
- 9.30 uur: Ds. L.M. Schermers uit Krimpen aan de Lek.
- 18.30 uur: Ds. A.A. de Ruiter uit Wijk en Aalburg.
- De collecten zijn deze zondag in beide diensten bestemd voor 1ste collecte PKN Missionair werk en Kerkgroei en 2de collecte Kerk.


Albanië 2022
U kunt voor 16 januari via: almkerkenvooralbanie@gmail.com een borrelpakket, soep bestellen of opgeven voor de bingo

 

Kerk op schootdienst
Omdat het op dit moment nog onzeker is of we elkaar binnenkort weer live mogen ontmoeten in de kerk, hebben we besloten om de kerk op schootdienst van 6 februari te verplaatsen naar zondagmiddag 15 mei om 15.30 uur.


Week van gebed voor de eenheid van christenen
Van 16 t/m 23 januari wordt de jaarlijkse week van Gebed voor de eenheid van christenen gehouden.
Tijdens deze gebedsweek komen christenen uit allerlei tradities en confessies over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de raad van Kerken in het Midden-Oosten. Het thema is: Licht in het duister. De keuze voor de teksten is geïnspireerd op het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in Matteüs 2: 1-12, met name vers 2: Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Opnieuw doen ook de kerken uit ons dorp aan deze week mee. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn er korte samenkomsten, vanwege de coronamaatregelen alleen online. Iedere kerk geeft er een eigen invulling aan, maar het gebed staat natuurlijk centraal.

De samenkomsten zijn van 19.30-20.00 uur.
- Op maandag 17 januari vanuit de Gereformeerde kerk.
- Op dinsdag 18 januari vanuit de Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
- Op woensdag 19 januari vanuit Focus op God.
- En op donderdag 20 januari vanuit de Hervormde kerk.

Er komt nog een apart bericht met voor iedere avond een link om de samenkomst te bekijken, doorgaans zal dit via de bekende websites zijn. Ook vindt u daar informatie over het aanleveren van gebedspunten.
Ds. Bert Ridder

 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer