Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 


Kerstnachtdienst 24 december
Aanvang 21.00 uur, in de Gereformeerde kerk.
Voorganger is ds. B. Ridder. Met muzikale medewerking van Local vocals met begeleiding.
Het thema is: G
We lezen: Lucas 2: 1-20 & Hebreeën 4: 14-16
Gezongen wordt: Lied 477: 1, 2 en 4 / Lied 483: 1, 2 en 3 / Ere zij God / liederen door Local vocals
 

Dienst Kerstmorgen 25 december
Deze dienst, aanvang 10.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden.
M.m.v. Celis Dekker, orgel, Chiel van Breugel, trompet en zanggroep.
Thema: Over omikron en omega
We lezen: Lucas 2: 1-20 & Openbaring 1: 1-8
Gezongen wordt:

  • voor de dienst: Lied 477: 1, 2 en 4 / orgel en trompet / In Bethlehems stal
  • in de dienst: Antifoon Psalm 98, Psalm 98: 1 en 3, Antifoon Psalm 98 / Lied 487: 1 en 2 / Kom ga mee / Lied 476: 1 en 3 / In ons hart geboren / Projectlied / orgel en trompet / Lied 498 / O holy night / Ere zij God

De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Kerk in Actie / Kinderen in de knel en 2de rondgang Bloemenfonds.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
Eerste collecte Kerk in Actie: Kom op voor kinderen in de knel. Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!


Dienst zondag 26 december, tweede Kerstdag
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. D. Eckhardt-Groeneveld uit Zuilichem voor te gaan.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Ora.
 

Oudejaarsavonddienst vrijdag 31 december
In deze dienst, aanvang 19.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.


Dienst zondag 2 januari
In deze dienst, aanvang 09.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De collecten zijn bestemd voor 1ste rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora.


Kerk zijn in corona-tijd
Vorige week zaterdag werden we allemaal geconfronteerd met nieuwe corona-maatregelen. We zitten weer in een lockdown. Dit heeft ook gevolgen voor onze kerkelijke activiteiten. In ieder geval tot 14 januari zullen alle kerkdiensten zonder kerkbezoekers worden gehouden en dus alleen online te volgen zijn. Ook alle andere kerkelijke activiteiten zullen zoveel mogelijk worden opgeschort of op een andere wijze plaatsvinden. 
De maatregelen zijn ook met de Hervormde Gemeente Almkerk kortgesloten.
Mogelijk wordt er nog wel iets voor de jeugd georganiseerd. Zij worden daarover dan apart geïnformeerd.
Helaas betekent dit dat ook het bezoekwerk tot een minimum teruggebracht moet worden.
Heeft u echter behoefte om een gesprek, dan kunt u natuurlijk altijd contact met de predikant of de wijkouderling opnemen, maar laten we ook naar elkaar omzien.
Het is heel spijtig dat we juist in deze periode van het jaar het feest van de geboorte van Christus niet met elkaar kunnen vieren. Toch hopen wij dat het licht van het kerstfeest ook moed en vertrouwen mag geven voor de komende tijd.
De kerkenraad.


Kindervossenjacht
Op woensdagmiddag 29 december tussen 15:00 en 16:00 willen we een vossenjacht organiseren voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. Dit uiteraard onder voorbehoud van de situatie op dat moment. Bij de kerk ontvang je een instructie, een plattegrond en een aftekenlijst. Om dit Coronaproof te organiseren dient iedereen zich vooraf aan te melden op het volgende email adres: marietraams@hotmail.com   Vermeld hierbij alle namen van diegene die denken mee te gaan doen (ouders/ begeleiders en kinderen). Het gebruikte email adres voor de opgave zullen we dan ook gebruiken voor eventuele startplanning, van toepassing zijnde coronaregels of bijvoorbeeld afzegging mocht het weer te slecht zijn. 

  

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer