Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 19 september.
In de deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De ochtenddienst zal in het teken staan van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
Uit het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy staat vanmorgen het woord vecht centraal.
We lezen: Efeziërs 6: 1-0-17 & Jesaja 2: 2-5
We zingen: Psalm 93: 1 en 4 / Lied 834 / Zangen van zoeken en zien 143b: Gebed van Franciscus (door zanggroep) / Van A tot Z (lied clubkamp) / Gezang 100: 1, 2, 4, 5, 6 en 13 (Liedboek 1973, door zanggroep en allen) / Lied 273: 2 / Kinderlied: De Here zegent u / Lied 150a: 2 en 4 / The Lord bless you and keep you (zanggroep)

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Jeugdwerk. 
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

Jeugdkerk
Zondag 19 september is het weer jeugdkerk. Waar ben jij goed in? Iets wat vanzelf gaat? Of wat je misschien heel goed hebt geleerd door veel te oefenen. We zijn erg benieuwd naar jouw talent. Ook de leiders hebben allerlei talenten. Ook maffe talenten natuurlijk :) En natuurlijk ontdek jij van jezelf enkele verborgen talenten. 
We hopen je te zien! De leiders van de jeugdkerk

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7. 

 

Diensten  zondag 26 september
9.30 uur: Ds. B. Ridder en A. Zeeman-van de Water uit Hoogblokland. Startzondag, het thema is: Van U is de toekomst.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 .

18.00 uur: Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

18.30: Interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk. Spreker is Mieke van Velzen en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Henk Doest en Elise Mannah.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie/Zending (vrede Israël /Palestina) en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconaat .

Deze zondag is Gerda Nederveen ouderling van dienst en Henk Verschoor koster.


Op zondag 26 september is het startzondag
Het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Dit jaar is de invulling van de startzondag anders georganiseerd als andere jaren. Omdat op zaterdag 25 september al vele activiteiten plaatsvinden.
Na de kerkdienst kunt u genieten van een kopje koffie en een drankje maar verder is er geen programma. Wel wordt er een filmpje vertoond van de activiteiten die op zaterdag hebben plaatsgevonden.
De dienst beloofd een mooie generatieve dienst te worden die geleid wordt door Bert Ridder en Alette Zeeman. De Familie Herwig en Menno en Carolien Alberts zorgen voor de muzikale omlijsting. Het thema van de dienst is "Van U is de toekomst". Aan het begin van de dienst krijgt u een kleine wensballon, daarop mag u opschrijven wat u wenst voor de toekomst.
Wij hopen u te ontmoeten.


Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
U kunt zich opgeven voor de diensten via de website van de kerk. Daar staat bovenaan een knop  aanmelden kerkdienst
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@cumail.nl )

 

Bijwonen kerkdiensten
Het kabinet heeft deze week verdere versoepelingen aangekondigd m.b.t. de corona-maatregelen. Wij wachten nu op aanwijzingen van de PKN wat voor gevolgen dit heeft voor het bijwonen van onze kerkelijke activiteiten. De verwachting is dat we met ingang van zondag 26 september weer “normale” diensten kunnen houden en dat de bezoekers zich niet meer hoeven aan te melden.
Begin volgende week zullen wij u informeren wat de definitieve regels worden.


Gezellige ochtend
Dinsdagochtend 28 september a.s. willen wij (wijkteam B) nu het kan en mag na een lange periode weer een gezellige ochtend organiseren. Graag nodigen wij u daarvoor uit. Om 10.00 uur staat de koffie met iets lekkers voor u klaar. Dick Verhoeven neemt u dan mee aan de hand van foto’s die worden getoond hoe Almkerk er vroeger uitzag. We beëindigen de ochtend om 11.30 uur.
Lijkt het u leuk om bij deze ochtend aanwezig te zijn, dan kunt u zich opgeven voor 20 september bij:
  Thea van der Steen tel: 0183 - 403493 (06 - 27402774) e-mail:huibsteen@hetnet.nl of
  Jeanet Ambachtsheer tel: 0183 - 403011 (06 - 43608566) e-mail:ambachtsheerjeanet@gmail.com
Tot ziens in d’Ontmoeting. Een hartelijke groet namens wijkteam B Gereformeerde Kerk.


Zondag 3 oktober Kerk-op-schootdienst om 15.30 uur
Alle kinderen van 0 t/m 4 jaar en hun papa en mama, opa en oma, broertjes en zusjes zijn van harte welkom!
Deze keer gaan we op reis met Abraham. In de NHK wordt de viering op zondagmiddag 31 oktober gehouden.

Jongerenvieringen
Tijdens de Jongerenvieringen wordt de muziek vaak verzorgd door de jeugd van de kerk, o.l.v. Menno Alberts.  Nu zijn we hard op zoek naar jongeren die hieraan hun steentje willen gaan bijdragen. Dus: Speel jij een instrument of zing je ontzettend graag?  Meld je dan aan om eens mee te kijken of misschien al meteen mee te doen! ( Marjan: 06-27291542 )

Jongerenviering 10-10-2021
Het voordeel van de twijfel  Corjan Matsinger
Twijfelen….je kunt er soms helemaal gek van worden! Of is het juist iets wat er gewoon maar bij hoort? Tijdens de Jongerenviering van 10-10-2021 wil Corjan Matsinger hierover met ons nadenken.
De muzikale begeleiding vindt plaats door de jeugd van de kerk.
Tijdens de dienst wordt er ook weer een Knuffel uitgereikt aan iemand die een knuffel zou kunnen gebruiken. Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt, (  dit hoeft niet persé iemand van onze kerk te zijn ) dan horen wij dit graag ( Marjan: 06-27291542 ) We nodigen je van harte uit om je aan te melden voor deze dienst.

 

Leiding gezocht!
De Nienix is een jeugdgroep voor tieners van 14 tot 17 jaar. Om de 14 dagen hebben wij een toffe avond voor deze tieners. Wij zijn op zoek naar nieuwe leiding die het leuk vinden om deel uit te maken van een gezellig team. Ben jij 17 jaar of ouder en lijkt het je leuk om eens te komen kijken of leiding zijn iets voor je is? Stuur dan een mailtje naar nienixalmkerk@gmail.com of bel / app naar Lisa Kant (0657788482). Hopelijk spreken we elkaar snel! Groetjes, de leiding van de Nienix

 

“Join in” - zaterdag 25 september van 13.00 – 19.00 uur – bij d’Ontmoeting.
Weet u/jij dat ……..
-       de Obstacle Run om 13.15 uur start en onze jonge deelnemers uitkijken naar supporters die hen komen aanmoedigen?-       er kinderkaarten te koop zijn om leuke spelletjes te doen, een versnapering en een verrassing te krijgen?
-       er een gezellig terras is met koffie/thee en overheerlijke taarten?
-       er vanaf 14.30 uur mooie prijzen te winnen zijn bij het Rad van Avontuur?
-       de talentenmarkt rond 16.00 uur van start gaat en er unieke aanbiedingen worden geveild?
-       u/jij volop kunt genieten van friet/vis/hamburgers?
-       er met contant geld of PIN-betaling consumptiebonnen gekocht kunnen worden?
-       er nu al sporters flink in de weer zijn met de Sportchallenge?
-       “Join in” staat voor: Samen in actie voor een eigen plek voor onze jeugd?   
-       wij u/jou daarom aanstaande zaterdagmiddag hopen te verwelkomen?
-       het elkaar ontmoeten deze dag zeker centraal zal staan?

U / jij bent er toch ook bij? VAN HARTE WELKOM!!    Zie ook: https://www.gkalmkerk.nl/joinin

N.B.    …. we nog enkele vrijwilligers zoeken die zaterdagmiddag 25 september helpen bij de activiteiten? We zien uw/jouw aanmelding graag tegemoet via 06-23519885 (Anita Kant).

 

Antonia: vieringen “Contact met de Kerk” en Avondmaalsvieringen (seizoen 2021-2022)
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit seizoen weer vieringen “Contact met de kerk” organiseren. Wellicht dat sommigen van u niet exact weten wat dit betekent. Daarom een korte uitleg: vrijwel iedere eerste vrijdagavond van de maand is er om 19.00 uur in Antonia een viering in het Atrium. Deze vieringen worden georganiseerd door de Hervormde- en Gereformeerde kerk en zijn bestemd voor de bewoners van Antonia. De viering duurt ongeveer een half uur, met muzikale begeleiding van Celis Dekker. Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie of thee. Wij willen de bewoners van Antonia hartelijk uitnodigen om deze vieringen bij te wonen.
De eerste viering wordt gehouden op 1 oktober a.s.
Avondmaalsvieringen die in Antonia plaatsvinden kunnen ook door de bewoners van Antonia worden bezocht. De eerste viering wordt gehouden op 7 november a.s. (aanvang 15.00 uur).
In verband met de corona regelgeving worden de andere bewoners van wijk B (uit De Ster en de Antonialaan (de Nieuwenaar) voor deze vieringen (Contact met de kerk en Avondmaalsvieringen) nog niet uitgenodigd. Zodra mogelijk, wordt dit tijdig aan hen doorgegeven.
Zowel in de Kerkwijzer, op de Kerkbrief en op de website van onze kerk kunt u lezen wanneer er weer een viering plaatsvindt.  Gezegende diensten toegewenst! Hartelijke groet, wijkteam B.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer