Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 12 september
We staan de komende tijd geregeld stil bij een van de woorden uit het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Elk van deze woorden (dit jaar is het 50 jaar geleden dat het lied geschreven werd) kun je wel verbinden met een bijbels thema of met een bijbelgedeelte. Vorige week maakten we een begin met zing, vanmorgen richt onze aandacht zich op het woord huil.

In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Psalm 56: 9-12 / Johannes 11: 32-36 / Openbaring 21: 1-4
We zingen: Psalm 62: 1 en 5 / Lied 288 / Psalm 56: 3 / Lied 91A: 1 en 3 / Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen / Lied 967: 1, 3, 5 en 7 / Refrein 1 en 2 van Evangelische Liedbundel 471: Weet je dat de Vader je kent / Gezang 473: 1, 2, 5, 7, 9 en 10 (Liedboek 1973)

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht te leiden. Gezamenlijke dienst in de  Gereformeerde kerk.

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de ochtenddienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Kerk  en in de avonddienst 1ste  collecte Kerk en 2de  collecte Diaconie.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. 

 

Diensten  zondag 19 september
9.30 uur: Ds. B Ridder. 
De ochtenddienst van zondag 19 september zal in het teken staan van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7 en jeugdkerk voor de tieners.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Kerk.  

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
U kunt zich opgeven voor de diensten via de website van de kerk. Daar staat bovenaan een knop  aanmelden kerkdienst
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@cumail.nl )


Agenda

  • op 16 september is het breicafé van 14.00 tot 16.00 uur in d’Ontmoeting.

 

Verjaardag Fonds
Beste gemeente leden
Voor het verjaardag fonds ben ik op zoek naar iemand die de straat Korf wil lopen het gaat om 25 personen. Je gaat bij de jarige langs met een felicitatie kaart en een busje voor een bijdrage, dat voor een bepaald doel word gebruikt.
Zo ook voor de straten Bloemweg,  Gantelweg,  Prov. weg Noord vanaf nummer 47, ook die wijk bestaat uit 25 personen.
Voor informatie kun je bellen met nummer:0183-403869 of mailen naar noldaheikoop@kpnmail.nl 
Groetjes Nolda Heikoop 
Coördinator verjaardag fonds 

 

Join in
Noteer zaterdag 25 september in de agenda! Er staan leuke, gevarieerde activiteiten op het programma voor iedereen. Doel: een eigen plek voor de jeugd. Zie: https://www.gkalmkerk.nl/joinin

Join in | Taarten 
Ben jij een ster-kok of meesterbakker? Bak een taart voor Join in! Binnenkort worden deze te koop aangeboden. Kijk op de website voor meer informatie en meld je aanbij Heleen Raams (06 409 692 38). Zie https://www.gkalmkerk.nl/joinin/taart

Join in | Sportchallenge
Kom in beweging en zet je in voor Join in. Fiets, (hard)loop een bepaalde afstand en vraag sponsoren je te steunen. Vragen? Bel/app Jan-Peter (06 283 923 79).  Zie: https://www.gkalmkerk.nl/joinin/sc

Join in | Talentenmarkt
Zet je talent in, ICT-hulp bieden, oppassen, diner verzorgen, workshop geven, tuin- / bomenonderhoud, etc. Bied het aan en steun Join in. Vragen? Bel/app Paul  (06 143 586 15).    Zie: https://www.gkalmkerk.nl/joinin/tmGezellige ochtend
Dinsdagochtend 28 september a.s. willen wij (wijkteam B) nu het kan en mag na een lange periode weer een gezellige ochtend organiseren. Graag nodigen wij u daarvoor uit. Om 10.00 uur staat de koffie met iets lekkers voor u klaar. Dick Verhoeven neemt u dan mee aan de hand van foto’s die worden getoond hoe Almkerk er vroeger uitzag. We beëindigen de ochtend om 11.30 uur. Lijkt het u leuk om bij deze ochtend aanwezig te zijn, dan kunt u zich opgeven voor 20 september bij:
  -  Thea van der Steen tel: 0183 - 403493 (06 - 27402774) e-mail:huibsteen@hetnet.nl of
  -  Jeanet Ambachtsheer tel: 0183 - 403011 (06 - 43608566) e-mail:ambachtsheerjeanet@gmail.com
Tot ziens in d’Ontmoeting. Een hartelijke groet namens wijkteam B Gereformeerde Kerk.

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer