Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief. De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 5 september
In beide diensten vieren we het avondmaal. Ook thuis bij kerkradio of de online-uitzending kunt u meevieren. We vragen u van tevoren een stukje brood en zo mogelijk een klein glaasje wijn of druivensap klaar te zetten, voor ieder van de aanwezigen apart. Wanneer in de kerk het moment daar is dat we brood en wijn nemen, kunt u ook thuis het brood eten, de wijn of het druivensap drinken. Zo hopen we op een gezegende viering, dat we ons verbonden mogen weten met de Heer en met elkaar.

In de ochtenddienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. 
We lezen: Handelingen 16: 16-25.
We zingen: Psalm 116: 1 en 3 / Lied 868: 1 en 2 / Psalm 119: 23 / Kinderlied: ik kijk omhoog naar de bergen / Lied 657 / Aan uw tafel (Celis en Corina) / Psalm 116: 6 en 8

De avondmaalsviering in Antonia is om 15.00 uur, ds. J. Haeck uit Zeist hoopt voor te gaan.

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt dr. S. van Meggelen uit Breda te leiden.
We lezen: Jezus Sirach 2: 1-6 en Marcus 8: 22-26.
We zingen:  Lied 221: 1 en 2 / Lied 221: 3 / Psalm 89: 3 / Psalm 66: 3 / Lied 534: 1 / Lied 909: 2 en 3 / Psalm 89: 7 / Lied 263.

Collecten
De collecten zijn deze zondag in beide diensten bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie / werelddiaconaat en 2de collecte Kerk.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

Collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek
De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel!

Jeugdkerk
We gaan weer beginnen en hebben er heel veel zin in: jeugdkerk.
5 september is de aftrap en saai zal het zeker niet worden!
Zit jij op de middelbare school? Kom dan langs en je ontdekt wat lucht kan doen met een bekertje. Nu maar hopen dat de beker niet vol is. Naast leuke spellen waardoor we elkaar beter leren kennen nemen we de tijd om terug te blikken op de zomer en op het nieuwe seizoen.
We hopen je te zien!  Save the date: elke 1e en 3e zondag van de maand is het jeugdkerk!
De leiders van de jeugdkerk

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7. 

 

Diensten  zondag 12 september
- 9.30 uur: Ds. B Ridder. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
- 18.30 uur: Ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
De collecten zijn deze zondag in beide diensten bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Kerk.  

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
U kunt zich opgeven voor de diensten via de website van de kerk. Daar staat bovenaan een knop  aanmelden kerkdienst
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@cumail.nl )


Agenda

  • maandag 6 september, kerkenraadsvergadering

 

Tekst van het lied ‘Aan uw tafel’ (Sela):

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!


Lezing in de avonddienst: Jezus Sirach 2: 1-6 

1 Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen.
2 Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed.
3 Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond.
4 Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig wanneer je wordt vernederd.
5 Want goud wordt in het vuur getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt. Wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.
6 Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop.

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer