Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 4 juli.
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
In deze dienst wordt de doop bediend.

We lezen: Jakobus 1: 19-25
We zingen: Psalm 105: 1 en 3 / Opwekking 488 / Lied 348: 1, 3 en 5 / Opwekking 518 / Opwekking 640 / Gezang 487: 1 en 2 (Liedboek 1973) / Kinderlied: Als je gelooft in de Here Jezus /  Lied 978: 1, 3 en 4

Koffiedrinken na de dienst. Bij goed weer is er na de morgendienst koffiedrinken buiten op het kerkplein.

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt proponent J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld-giessendam te leiden, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Kerk in Actie/Binnenlands diaconaat en 2de collecte Kerk en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconaat. De gezamenlijke diaconiecollectes in de zomeravonddiensten  zijn bestemd voor Hospice Altena.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Collecte Kerk in Actie – binnenlands diaconaat-vakantietas
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Steunt u dit mooie project?

 

4 juli Jeugdkerk bij ‘De Pomp’
De zomer is al in het land en voor iedereen uitvliegt zien we jullie nog graag ALLEMAAL!
Het lijkt ons gezellig het seizoen af te sluiten bij De Pomp, Sportlaan 3a te Almkerk.
We hopen je daar om 9:30 uur te zien!
We eten ook met elkaar en sluiten het seizoen rond 12 uur af.
See you! De jeugdleiders van de jeugdkerk

 

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7. 

 

Diensten  zondag 11 juli
9.30 uur: Ds. B. Ridder, overstapdienst voor en met de tieners van groep 8 van de basisschool. 
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Bij goed weer is er na de morgendienst koffiedrinken buiten op het kerkplein.

18.30 uur: Ds. D. Eckhardt-Groeneveld uit Zuilichem, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconaat (Hospice Altena).

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
U kunt zich opgeven voor de diensten via de website van de kerk. Daar staat bovenaan een knop  aanmelden kerkdienst
Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@cumail.nl )

 

Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode zal de kerkbrief drie keer, eens per 14 dagen verschijnen en wel op 18 juli, 1 augustus en 25 augustus. Vanaf 29 augustus  is er weer een wekelijkse kerkbrief.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer