Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 


Dienst zondag 2 mei
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. J. Greven uit Blaricum voor te gaan.
Met  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse en Bas Verschoor zang.
We lezen: Numeri 24 : 1 t/m 9 en Colossenzen 1 : 15 t/m 20
Gezongen wordt:  Psalm 98 : 1 / Lied 655 : 1, 2, 5 / Lied 650: 1, 2 / kinderlied: ELB 447 Is je deur nog op slot /  Lied 650: 6, 7 / Lied 869: 1, 6 / Lied 823 : 1 , 5 / na de dienst Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte PKN JOP/Jeugdwerk en 2de collecte Kerk.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Mini-online kindernevendienst
Wat fijn dat er zoveel kinderen de afgelopen weken gekeken hebben naar de mini-online kindernevendienst! En wat leuk om te horen dat de kinderen en de ouders hier zo enthousiast over zijn. Daarom zorgen we dat er de komende weken weer elke zondag een mini-online kindernevendienst te vinden is op de site van de kerk. In ieder geval tot en met Pinksteren. Kijken/doen jullie weer met ons mee?


Kids Kluis
Ook de Kids kluis gaat door! Elke week worden we verrast door mooie/leuke creaties en knappe oplossingen! En wat vinden we het leuk om elke week een kind in het zonnetje te zetten!
Tot en met 23 mei, met Pinksteren, doen we elke zondag een nieuwe opdracht in de Kids Kluis. Alle kinderen hebben dan een week de tijd om deze opdracht uit te voeren en hun uitwerking te appen naar het nummer van de Kids Kluis om kans te maken op een prijsje. Niet vergeten dus!

 

Dienst zondag 9 mei
9.30 uur: Ds. B. Ridder, jongerenviering.
De muziek wordt verzorgd door Menno Alberts en jongeren uit de gemeente.

18.30 uur: Proponent L.W.M. van Aalst uit Amsterdam, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Jeugdwerk en 2de collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconaat .

 

Jongerenviering 9 mei
Heb jij wel eens nagedacht over de vraag Wie God nu eigenlijk is?  Het is zo’n lastige vraag, zo’n vraag waar je geen antwoord op vindt wanneer je Google gebruikt. Maar kunnen we daar wel een antwoord op vinden in de Bijbel? Tijdens de Jongerenviering van 9 mei gaat ds. Bert met ons deze zoektocht in de Bijbel aan. Kijk je mee? Of beter nog…. Kom je naar de kerk? We zijn ontzettend blij dat er deze dienst weer 30 jongeren in de kerk aanwezig mogen zijn. Wanneer je graag bij de dienst aanwezig wilt zijn, kun je een app sturen naar de Kerkmobiel van de Jeugd: 06-57019925
Omdat we graag zoveel mogelijk jongeren in de dienst willen verwelkomen, willen de ouders vragen om thuis via de stream te kijken. We zien je graag live of via de stream op 9 mei aanstaande!
O ja, vergeet je mobiel niet! Deze heb je nodig tijdens de dienst.

 

Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd.
Wilt u voor een speciale datum een lied aanvragen, dan graag 2 weken van te voren. Laat het ons weten:  
Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail: willy.groeneveld@gmail.com
Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail: schoutenvantilborg@gmail.com

 

Koninklijke onderscheiding
Afgelopen maandag hebben onze gemeenteleden Ad van Baast en Wim van Beek een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
Zij hebben deze blijk van waardering ook gehad voor hun inzet als vrijwilligers binnen onze kerk.
Wij feliciteren hen van harte met deze onderscheiding.

 

Knuffel van de Jeugd
Tijdens de Jongerenvieringen geven we altijd een Knuffelbeer weg aan iemand die een knuffel kan gebruiken. Tijdens deze Coronatijd is het voor ons lastig om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt in het dorp. Daarom vragen we nu ook jullie hulp: Ken je iemand die een Knuffel kan gebruiken, omdat het thuis niet lekker loopt, er gezondheidsproblemen zijn of omdat iemand het gewoon even moeilijk heeft dan horen wij dit graag. Het hoeft niet iemand te zijn die lid is van onze kerk.
Ken je een jongere die een Knuffel kan gebruiken, laat het dan weten op nummer: 06-27291542  ( Marjan den Hartog )

 

Gegevens voor de kerkbrief van Hemelvaartsdag en zondag 16 mei
Voor deze kerkbrief kunnen gegevens worden aangeleverd tot woensdagavond 12 mei 17.00 uur.

 

Lunchbox voor Albanië
Tijd voor weer een leuke actie voor Albanië dachten wij. Deze keer een lunchbox om heerlijk van te smullen. In deze box krijgt u verschillende lekkernijen, zoals broodjes, fruitsalade, gekookt eitje, een lekkere muffin en wat te drinken. Wanneer: zaterdag 5 juni (ophaaldatum) Prijs: €12,50 (per persoon) + €2,50- voor bezorgen aan huis Aanmelden: tot uiterlijk 31 mei via almkerkenvooralbanie@gmail.com
Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer, het aantal personen en of u de box bezorgd wil hebben
Cadeautip: leuk om de box weg te geven of als verassing met iemand samen te gaan lunchen.
Meldt je snel aan en draag zo ook je steentje bij! Groeten en tot snel, Almkerken voor Albanië


Reis naar Albanië 2021
Helaas hebben wij afgelopen week als groep moeten besluiten om aankomende zomer niet naar Albanië te reizen. De huidige situatie met Covid-19 is nog te onzeker, betreft eventuele reisbeperkingen, maar ook over de situatie in Albanië zelf. Daarom hebben we besloten onze reis een jaar uit te stellen. Ontzettend dankbaar zijn we door alle steun van beide gemeentes met keer op keer een geweldige opkomst tijdens onze acties! Het geld dat we tot nu toe ingezameld hebben gaan we na de volgende actie van 5 juni overmaken, zodat het in deze moeilijke tijden direct goed ingezet kan worden.
We hopen op uw begrip voor dit besluit en op uw steun tijdens onze volgende acties.
Almkerken voor Albanië 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer