Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 25 april
In de morgendienst
, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. Hans Bouma uit Kampen voor te gaan.

UW HAND OP MIJ Het verhaal achter Psalm 139
‘Ik val meteen maar met de deur in huis’, zei Simeon, ‘en ik weet dat je me dat niet kwalijk neemt, daar ben jij mijn vriend voor, maar moet je nou zo gelukkig zijn met een God die vertrouwd is met je meest verborgen overwegingen, je geheimste emoties, een God die je geen moment aan zijn aandacht laat ontsnappen - Hij kan je ook benauwen, deze God.’

Woorden van Simeon in een gesprek over een recente psalm van zijn vriend koning David. Psalm 139, de psalm ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij.’ In deze dienst doet David bij monde van Hans Bouma verhalenderwijs verslag van dit gesprek. Met als titel: Uw hand op mij. Een even spannend als troostend en inspirerend verslag waaraan Celis Dekker muzikaal deelneemt.

Met  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse zang.

We lezen: Psalm 139
Gezongen wordt:  Psalm 100 / Lied 316: 4 / Kinderlied: Ja ja ja  Petrus / Lied 499: 1, 3, en 5 / Psalm 139: 1,2 / Psalm 139: 7,8,14 /  Lied 704

Leven als de bomen.
1 Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind,
Bij het water wonen,
leven van de wind.
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk,
ademnood te boven,
Onverdeeld geluk.

2 Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

3 Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijdvertakt.
Leven als de bomen,
Zingen voor je God,
Levenslang geloven,
Vaste voet aan grond.


De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. C. Hendriksen uit Woudrichem te leiden. Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.       

De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in de Gereformeerde kerk. Arie de Rover komt spreken over het thema; 'bouwcrisis' n.a.v. Lucas 14.
Charming Three komt voor ons zingen. Luister je mee? De dienst begint om 18.30 uur. Ook mogen er 30 mensen in de kerk zijn, meld je nog gauw aan! via de site www.jeugddienst-almkerk.nl

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Ora en in de avonddienst 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Mini-online kindernevendienst
Wat fijn dat er zoveel kinderen de afgelopen weken gekeken hebben naar de mini-online kindernevendienst! En wat leuk om te horen dat de kinderen en de ouders hier zo enthousiast over zijn. Daarom zorgen we dat er de komende weken weer elke zondag een mini-online kindernevendienst te vinden is op de site van de kerk. In ieder geval tot en met Pinksteren. Kijken/doen jullie weer met ons mee?


Kids Kluis
Ook de Kids kluis gaat door! Elke week worden we verrast door mooie/leuke creaties en knappe oplossingen! En wat vinden we het leuk om elke week een kind in het zonnetje te zetten!
Tot en met 23 mei, met Pinksteren, doen we elke zondag een nieuwe opdracht in de Kids Kluis. Alle kinderen hebben dan een week de tijd om deze opdracht uit te voeren en hun uitwerking te appen naar het nummer van de Kids Kluis om kans te maken op een prijsje. Niet vergeten dus!

 

Dienst zondag 2 mei
9.30 uur: Ds.J. Greven uit Blaricum.
Met  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse en Bas Verschoor zang.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste collecte PKN JOP/Jeugdwerk en 2de collecte Kerk.

 

Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd.
Wilt u voor een speciale datum een lied aanvragen, dan graag 2 weken van te voren. Laat het ons weten:  
Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail:    willy.groeneveld@gmail.com
Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail: schoutenvantilborg@gmail.com


Gegevens voor de kerkbrief van Hemelvaartsdag en zondag 16 mei
Voor deze kerkbrief kunnen gegevens worden aangeleverd tot woensdagavond 12 mei 17.00 uur.

 

D’n Opstap en de Nienix
Hai! Wij willen graag zaterdag 24 april onze 4e Stay@home houden! Dit keer zal het thema Koningsdag zijn. Je krijgt de week vooraf weer een pakketje thuis, en de bedoeling is dat je hier van te voren mee aan de slag gaat! We zijn benieuwd naar de resultaten.
De avond is weer via Teams en zal om 20.00 starten en rond 20.45 afgelopen zijn. We hopen op weer een leuke avond!
Groetjes van de Opstap- en Nienixleiding

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer