Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 18 april
De morgendienst, om 9.30 uur,
hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De dienst staat in het teken van de doop.
Met  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel, Elly de Boer-van Breugel zang.
We lezen: Johannes 21: 1-14
Gezongen en beluisterd wordt: Psalm 87: 1 en 3 / Lied 23b: 1, 4 en 5 (opname Nederland Zingt) / Lied 347 / Opwekking 599 (opname) / Kinderlied: Is je deur nog op slot? (opname) / Lied 837: 1 en 4 / Lied 910: 1 en 2 / Lied 423

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. D. Eckhardt-Groeneveld uit Zuilichem te leiden.
Met  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen zang.
We lezen: Judas 1-8 
Gezongen wordt: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 / Lied: 836: 1, 4, 5  O Heer Die onze Vader zijt / Lied Opwekking 689: Spreek o Heer / Lied Evangelische Liedbundel 329: 1, 2, 3, 4, Heer ‘k wil U danken / Evangelische Liedbundel 289: Ik geloof in God de Vader / Lied: 754: 1, 2, 3 Liefde Gods die elk beminnen

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in beide diensten bestemd voor 1ste collecte Jeugdwerk en 2de collecte Diaconaat.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Diensten zondag 25 april
9.30 uur: Ds. Hans Bouma uit Kampen.
Met  muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse zang.

18.00 uur: Ds. DJ. Van Walsum uit Alblasserdam, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

18.30 uur: Interkerkelijke jeugdsamenkomst in de Gereformeerde kerk, spreker is Erika Mulder, de begeleiding komt van Charming Three. Aanmelden voor deze dienst via de site www.jeugddienst-almkerk.nl

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte Diaconaat en 2de collecte Ora en in de avonddienst 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.


Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 17 april 10.00 uur. ds. Bert Ridder


Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd.
Wilt u voor een speciale datum een lied aanvragen, dan graag 2 weken van te voren.
Laat het ons weten:
Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail: willy.groeneveld@gmail.com
Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail: schoutenvantilborg@gmail.com

 

Dragen mondkapje
Ter bescherming van bezoekers/medewerkers aan kerkelijke samenkomsten hebben we besloten dat met ingang van zondag de aanwezigen een mondkapje moeten dragen in de kerk en d’Ontmoeting.
Het mondkapje mag af zodra men een zitplaats heeft ingenomen.
Verder blijven we voorlopig nog de diensten zonder bezoekers uitzenden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nog te houden doopdiensten. Dan zijn maximaal 30 gasten van de doopouders welkom.    


  

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer