Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

----------------------------------------------------------------------------

 

Diensten zondag 10 januari
De morgendienst,
aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Bas Verschoor en Corina de Peuter-Arendse, zang.
We lezen: Marcus 1: 1-11
Gezongen wordt: Psalm 62: 1 en 5 / Lied 713: 1, 2 en 5 / Lied 526: 2 / Kinderlied: Kleine witte duif (YouTube) / Lied 489: 2 en 3 / Lied 418: 1, 2 en 3 / Na de zegen: Laat alles los (YouTube)


De avonddienst,
om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters uit Almkerk te leiden. Dit is een gezamenlijke themadienst in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen, zang.
We lezen: Ezra 34:1-6 en 11-16 en Lucas 15:1-7
We zingen: Psalm 95:1,3 / Psalm 23 / Lied 944:1,4 / Lied 704:3 / Lied 425

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte PKN/ Ondersteuning gemeente  in en 2de collecte Diaconaat en in de avonddienst 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
- Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalamkerk.nl of u kunt bellen: 401265.
Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 9 januari 10.00 uur. ds. Bert Ridder

 

Diensten zondag 17 januari
In beide diensten hopen we het avondmaal te vieren.
- 9.30 uur: Ds. B. Ridder. Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Bas Verschoor en Corina de Peuter-Arendse, zang.
- 18.30 uur: Ds. M.C.E. Kollenstaart uit Goudriaan. Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen, zang.

De collecten zijn deze zondag in beide diensten bestemd voor 1ste collecte Kerk  in en 2de collecte Diaconaat.


Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd. Laat het ons weten:
-  Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail:   willy.groeneveld@gmail.com
-  Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail:   schoutenvantilborg@gmail.com

  

Groot huisbezoek 2021
De ontwikkeling van COVID-19 baart ons grote zorgen. Hoewel het aantal besmettingen op dit moment lijkt af te nemen en de start van de vaccinaties in zicht is, zijn wij nog (lang) niet veilig en blijft  het risicovol om in groepen bij elkaar te komen.
Dat is de reden dat de kerkenraad besloten heeft alle geplande groot huisbezoeken te laten vervallen. Het risico op verdere verspreiding van het Coronavirus in onze gemeente is te groot.


Oproep voor een bijdrage aan het 40-dagenboekje
Kerst en nieuwjaar zijn voorbij. We zijn op weg naar Pasen. Ook dit jaar is er gevraagd naar een 40-dagenboekje, zoals we dat de laatste 10 jaren gewend zijn. Daarom roep ik u op een bijdrage op te sturen naar pierik@cumail.nl , want met uw bijdrage krijgt het boekje een eigen Almkerks karakter. Het mag een gedicht zijn, een tekening, een verhaal, een persoonlijke ervaring of beleving. Het is de bedoeling dat uw bijdrage betrekking heeft op de betekenis van de lijdenstijd en of Pasen. Natuurlijk mag er ook een verband zijn met de corona-crisis of met het gebeuren in de wereld.
Omdat het 17 februari al Aswoensdag is (begin van de 40dagentijd) zou ik uw bijdrage het liefst vóór 20 januari ontvangen.
Namens de betrokkenen bij het boekje, Roel Pierik.


Kerkbalans 2021
De actie kerkbalans zal dit jaar zijn van 16 tot en met 25 januari. Zoals gebruikelijk wordt bij alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder de enveloppe met folder en toezeggingsformulier aan huis bezorgt. Gebruikelijk is ook dat de retourenveloppe met uw toezegging weer wordt opgehaald. Corona heeft zeker ook zijn invloed op de actie kerkbalans, ook hier volgen we de richtlijnen van het  RIVM. Velen doen hun toezegging inmiddels digitaal. De wijze van digitale toezegging brengen we daarom dan ook nog eens extra onder uw aandacht. In alle gevallen vragen wij u; houdt u aan de geldende regels ter bescherming van u zelf en de lopers. Allen alvast bedankt voor u medewerking.

Als reminder voor de lopers: de enveloppe kunt u maandag 11 januari tussen 19.30 uur en 20.30 uur ophalen in de Ontmoeting.

Namens Ambtsgroep Beheer en Financiën,  Adriaan RaamsDE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer