Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

----------------------------------------------------------------------------

 

Dienst Oudjaarsavond 31 december
Deze dienst, aanvang 19.30 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Elly de Boer-van Breugel zang.
We lezen: Genesis 1: 1-5 & Lucas 2: 1-7
In de preek staan we o.a. stil bij de eerste letter uit de Hebreeuwse bijbel, de letter waarmee Genesis 1 begint, de beth:

  BETH

Gezongen wordt: Psalm 89: 1 en 3 / Lied 513 / Lied 478: 1 en 3 / Evangelische Liedbundel 223: 1, 2 en 4 (Ga niet alleen door ’t leven) / Lied 248


Collecten
De collecten zijn bestemd voor 1ste  rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconaat.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

 

Dienst zondag 3 januari
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt dhr. R. Pierik uit Almkerk voor te gaan.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Jantine van Loon-Hendriksen en Corina de Peuter-Arendse zang.
We lezen: Genesis 28:10-19 en Genesis 32:2,3
Gezongen wordt: Psalm 146:1,3 (oude berijming) / zzz 338 / Kinderlied /  Lied 815  (Melodie zzz 607!) / Lied 275:1,2,3,5 / gedicht pag.1329 NLB  (Nico Vlaming) / zzz 1  Reislied


Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste   rondgang Diaconaat en 2de  rondgang Ora.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 


Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalamkerk.nl of u kunt bellen: 401265.
Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 2 januari 10.00 uur. ds. Bert Ridder

 

Diensten zondag 10 januari
9.30 uur:
Ds. B. Ridder.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Bas Verschoor en Corina de Peuter-Arendse, zang.

18.30 uur: Ds. G.J. Wolters uit Almkerk. Gezamenlijke themadienst in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen, zang.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste collecte PKN/ Ondersteuning gemeente  in en 2de collecte Diaconaat en in de avonddienst 1ste collecte Kerk en 2de collecte Diaconie.

 


Om over door te denken
Deze tekst ontving ik onlangs:
  ‘2020 heeft me niks gebracht!’
  Mij hoor je niet zeggen
  dat we samen meer kunnen dan alleen.
  Want als ik verder kijk, ontdek ik
  spanning en onrust om me heen.
  Elke week voelde ik minder
  verbinding met mensen die me dierbaar zijn.
  Ik voelde
  dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld.
  En zeg me vooral niet
  ‘er zit iets moois in iedere dag.’
  Want hoe je het ook wenst of keert
  ik heb dit jaar stilgestaan.
  Je zult mij nooit horen zeggen
  '2020 bracht me veel lichtpuntjes!’

En lees de tekst nu eens van beneden naar boven…
ds. Bert Ridder


Een muzikale groet
Wilt u een muzikale groet aanvragen? Dat kan in een muzikaal moment direct na de kerkdienst op zondagmorgen. Iedere zondag zal er dan een aanvraag/wens worden ingewilligd.
Laat het ons weten:  
Willy Groeneveld        tel 0645177170          mail: willy.groeneveld@gmail.com
Wilna Schouten          tel 0183 402776         mail: schoutenvantilborg@gmail.com


Agenda
- maandag 4 januari, kerkenraadsvergadering


Groot huisbezoek 2021
De ontwikkeling van COVID-19 baart ons grote zorgen. Hoewel het aantal besmettingen op dit moment lijkt af te nemen en de start van de vaccinaties in zicht is, zijn wij nog (lang) niet veilig en blijft  het risicovol om in groepen bij elkaar te komen.
Dat is de reden dat de kerkenraad besloten heeft alle geplande groot huisbezoeken te laten vervallen. Het risico op verdere verspreiding van het Coronavirus in onze gemeente is te groot.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer