Terug naar overzicht

KERKBEZOEK TERUG NAAR 30 PERSONEN - 6 oktober 2020

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen hebben de kerken het dringend advies gekregen om het aantal kerkbezoekers per dienst terug te brengen tot 30. 

De kerkenraad heeft besloten dit advies over te nemen.

Dit betekent dat met ingang van a.s. zondag helaas maar 30 personen de diensten mogen bijwonen.  

Aangezien a.s. zondag een jongerenviering gepland staat, hopen we dat vooral jongeren zich zullen aanmelden. Omdat het aantal personen beperkt is willen we voor deze dienst jongeren voorrang geven.

Gezien het aantal personen dat in een dienst aanwezig mag zijn, komen de kindernevendienst en de oppasdienst voorlopig te vervallen. 

Wij vinden het als kerkenraad bijzonder jammer dat we deze beslissingen hebben moeten nemen en hopen dat u, indien u niet naar de kerk kunt, toch digitaal met ons verbonden blijft.

Overige activiteiten

De overige activiteiten, waaronder de bijeenkomsten met jongeren, die in onze kerk plaatsvinden kunnen voor zover nu bekend gewoon doorgang vinden, mits aan de RIVM-richtlijnen wordt voldaan.  

Volgens de huidige richtlijnen mogen bij een eventueel te houden begrafenisdienst wel 100 personen aanwezig zijn.   

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Laten we gelovig en hoopvol vertrouwen op betere tijden.

De kerkenraad

N.B. Om praktische redenen hebben degene die zich reeds hadden opgegeven vandaag een e-mail ontvangen dat hun aanmelding is vervallen onder vermelding dat ze zich eventueel opnieuw kunnen aanmelden.

 

Hier onder treft u een nieuwe aanmeld-link. 

AANMELDKNOP voor het bijwonen van de kerkdienst

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de dienst die vermeld staat. Vervolgens wordt u uitgenodigd om de dienst ook werkelijk bij te wonen. Deze registratie maakt het mogelijk om een eventueel bron- en contactonderzoek te vereenvoudigen. De uitnodigingen hopen we vrijdagavond vóór de bedoelde zondag te versturen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kunt u die stellen in het formulier of melden aan scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com of doorgeven via telefoon (0183)409024