Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

--------------------------------------------------------------

En alweer nieuwe maatregelen… Er is al veel over gezegd en geschreven. Jammer dat juist de jongerenviering onder de beperkende maatregelen lijdt. Natuurlijk hopen we dat er voor 30 jongeren plaats is. Maar getallen zeggen niet alles, de Geest van God zoekt ook andere wegen om ons aan God en aan elkaar te verbinden. Hoe? Dat weten we niet altijd op voorhand…, maar hopelijk staan we open voor de Geest en voor zijn creativiteit en laten we ons meenemen, juist nu we steeds op veranderende situaties moeten inspelen. Goede diensten gewenst en Gods zegen voor de komende week.
Bert Ridder

 

Diensten zondag 11 oktober
In de morgendienst, aanvang 11.00 uur
, hoopt dhr. Pal Balogh voor te gaan. Jongerenviering met muzikale medewerking van Think Twice.
Het thema is: Doe ff normaal!


De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder te leiden. Gezamenlijke themadienst over het Onze Vader,  in de Hervormde kerk. We  denken na over de beden: uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede.
We lezen: Genesis 1: 26-28, 2: 15 / Matteüs 3: 1-2, 5: 1-16, 7: 21 / Openbaring 21: 1-5
Gezongen wordt: Psalm 99: 1, 3 en 8 / Evangelische Liedbundel 58 / Gezang 304 (Liedboek 1973) / Evangelische Liedbundel 175

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Jeugdwerk en 2e collecte Kerk en in de avonddienst 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften  over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.


Kindernevendienst
Er is geen kindernevendienst.

Diensten zondag 18 oktober
9.30 uur:
Mevr. G. Bijl-Bor uit Noordeloos.
Met muzikale medewerking, in de ochtenddienst, van Celis Dekker, orgel en Jantine van Loon en Bert Hendriksen zang en in de avonddienst zal Thea Groeneveld-van Herwijnen zingen.
Er is geen kindernevendienst.

18.30 uur: Ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie / Werelddiaconaat en 2e  collecte Ora en in de avonddienst 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
Op de website van de kerk staat bovenaan een knop AANMELDEN KERKDIENST. Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier. Elke week gaat er een voorbije zondag af. En als de juiste gegevens bekend zijn, dan komen er ook weer zondagen bij. U kunt zich dan ook voor meerdere zondagen opgeven. Het is de bedoeling dat u op vrijdagavond de definitieve uitnodiging krijgt voor de zondag daarop indien u zich hebt opgegeven. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@ziggo.nl)


Nieuwe regeling kerkbezoek
In verband met de toename van het aantal corona besmettingen hebben de kerken het dringend advies gekregen om het aantal kerkbezoekers per dienst terug te brengen tot 30. De kerkenraad heeft besloten dit advies over te nemen.
Dat betekent dat met ingang van zondag helaas maar 30 personen de diensten mogen bijwonen.
De kindernevendienst en de oppasdienst zullen voorlopig vervallen, omdat daar naar onze verwachting weinig gebruik van gemaakt zal worden, gezien het aantal personen dat in een dienst aanwezig kan zijn.
Wij vinden het als kerkenraad ook heel spijtig dat we deze beslissingen hebben moeten nemen en hopen dat u, indien u niet naar de kerk komt, toch digitaal met ons verbonden blijft.
De overige activiteiten, waaronder de bijeenkomsten met jongeren, die in onze kerk plaatsvinden kunnen voor zover nu bekend gewoon doorgang vinden, mits aan de RIVM-richtlijnen wordt voldaan.
De genomen maatregelen gelden voorlopig voor de maand oktober.


Verjaardagsfonds
De giften voor het verjaardagsfonds mogen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie  NL98RABO 0 301 504 555  onder vermelding: verjaardagsfonds.

 

In Between
Komende zondag 11 oktober gaan we weer van start met gesprekskring “In Between”. Ben je ergens tussen de 25 en 39 jaar en vind je het fijn om je geloof te delen met anderen, kom dan vrijblijvend eens bij ons langs en ontdek of In Between iets voor je is. Vanwege de coronaregels komen we voorlopig samen in de Ontmoeting en hanteren we de richtlijnen van het RIVM. 
Aanvang 20.00 uur, contact Frank en Carine van de Water 06-19696812

 

D’n Opstap
Vrijdagavond 16 oktober is het voor de 1e en 2e klassers D’n Opstap in de d’ Ontmoeting.
De regels wat betreft de kerken zijn begin deze week helaas aangescherpt en ook wij moeten ons aan de regel van maximaal 30 personen houden. We moeten dus de groep gaan opsplitsen, dit doen we uit voorzorg, omdat wij nooit kunnen inschatten hoe groot de groep is per avond.

Indeling:
-          1e klas tieners: van half 8 tot half 9
-          Leiding heeft tussen de 2 groepen met opzet een half uur pauze i.v.m. schoonmaken
-          2e klas tieners: van 9 tot 10 uur 

Gelukkig hebben we wel 1 avond met iedereen gehad en die was super geslaagd. Jammer dat het nu zo moet, maar het is niet anders. Wij als leiding gaan er voor zorgen dat het alsnog toffe avonden gaan worden.

 

Kinderkerstkoor
Zit jij op de basisschool en houd je van zingen? Dan zijn we op zoek naar jou! De oefenavonden zijn op vrijdag van 18.00 uur tot en met 18.45 uur in d' Ontmoeting. 23 oktober starten we! Verdere repetitiedata:
- Vrijdag 30 oktober,
- 6 november,
- 13 november,
- 20 november en
- de generale zal plaatsvinden op zaterdag 28 november, van 15.30 t/m 16.30.
Ook dit jaar is er weer een Kerst CD met tekstblad gemaakt om thuis te oefenen. Deze kan al opgehaald worden vanaf 20 oktober bij Karin (Uppelse Hoek 25) of Dinella (Vlinderslag 54) voor 3 euro. We hopen dat er veel kinderen komen! Vraag  gerust een vriend of vriendin mee! 
Zijn er vragen? Bel of mail ons gerust! Hopelijk tot ziens!
Groetjes van Karin, Janneke en Dinella.
- Karin: 06-20461249 , karingroeneveldkoster@hotmail.com
- Dinella: 06-43779389, dinellawolters@hotmail.com

  

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer