Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

Dienst zondag 13 september
In de morgendiens
t, aanvang 9.30 uur, hopen ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg & ds. B. Ridder voor te gaan. Afscheid en bevestigen ambtsdragers. Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld-van Herwijnen en Corina de Peuter-Arendse, zang.

Schriftlezing: Matteüs 4: 12-25
Gezongen wordt: Psalm 84: 1 en 6 / Psalm 86: 1 / Psalm 86: 4 en 5 / Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God / Lied 531: 1 en 3 / Lied 360: 1, 2 en 3 / Psalm 90: 1 / Lied 672: 6 / Lied 363 / Psalm 146: 1 en 3

De ochtenddienst van zondag 13 september zal in het teken staan van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.

We nemen dan afscheid van: Corina de Peuter-Arendse, Roel Pierik en Henk Groeneveld
Bevestigd in het ambt worden: Frans de Boer, Inge Trapman-van Dijk, Jacco Schermers

In deze dienst zullen we tevens stilstaan bij het 25-jarig jubileum als hulpdiaken van Gerrit-Roel Rodermond.


De avonddienst
, om 18.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters te leiden. Dit is een gezamenlijke themadienst in de serie over het gebed, in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse, zang.
Schriftlezingen: Ezechiël 36: 16-32 & Romeinen 8: 12-17
Gezongen wordt: Psalm 8: 1, 2 en 3 / Psalm 33: 7 en 8 / Lied 902: 1 en 3 / Lied 868: 1, 2 en 5


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte PKN JOP/Jeugdwerk en 2e collecte Kerk en in de avonddienst 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften  over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

 

Op zondag 20 september is het startzondag
De kerkdienst begint om 13.30 uur en belooft een mooie intergeneratieve dienst te worden. In deze dienst willen we alle generaties aan bod laten komen, dat gaat zeker lukken. Het thema is "Het goede leven", mensen van verschillende generaties worden bevraagd wat ze daaronder verstaan. In de dienst bekijken we met elkaar daar beelden van. We gaan luisteren naar de Leefregels in kindertaal  en er is een Dank ABC.

Je kunt tijdens de dienst via Whatsapp gebedsintenties insturen. Dit is het telefoonnummer: 06-57019925, je kunt  het nummer dan al van te voren in je telefoon zetten. Deze  gebedsintenties worden door Alette Zeeman - van de Water meegenomen in het gebed.

De dienst wordt muzikaal ondersteund door Celis Dekker en Christina Herwig (eventueel met haar familie) verzorgt de zang.

Natuurlijk is de gehele dienst volledig Corona proef.  Iedereen is van harte welkom in deze dienst.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie/Zending en 2e collecte Kerk.


Programma rondom startzondag
Voor zondag 20 september staat de jaarlijkse startzondag gepland.
Het is al jaren gebruikelijk rondom de startdienst een programma te maken waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. Door de Corona-maatregelen is het niet mogelijk een dergelijk programma te organiseren. Toch willen wij als kerk wel een paar activiteiten aanbieden die coronaproef zijn.
Op zondag 20 september kunnen jullie dan ook deelnemen aan de volgende activiteiten:

  • Een fietspuzzeltocht: een leuke fietstocht van ongeveer 2 uur door ons mooie gebied
  • Een auto puzzelrit: met eenvoudige opdrachten voor jong en oud door de gemeente Altena van ongeveer 2 uur
  • Een digitale quiz: lekker thuis mee doen aan een leuke gevarieerde quiz/opdrachten voor elke leeftijdscategorie, waaraan je met je telefoon deelneemt. Op deze manier zijn we dan toch op een ludieke wijze nog met elkaar verbonden.

Voor de fiets- en autopuzzelrit kunt u starten tussen 9.00 en 10.00 uur. Aanmelden bij “d’Ontmoeting”.
De digitale quiz start om 12.00 uur. Hoe u hieraan kunt deelnemen wordt volgende week op de kerkbrief toegelicht.
De startdienst begint vervolgens om 13.30 uur.
Wij hopen zo met elkaar toch een mooie start van het nieuwe kerkelijk seizoen te hebben.

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
Op de website van de kerk staat bovenaan een knop AANMELDEN KERKDIENST. Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier. Elke week gaat er een voorbije zondag af. En als de juiste gegevens bekend zijn, dan komen er ook weer zondagen bij. U kunt zich dan ook voor meerdere zondagen opgeven. Het is de bedoeling dat u op vrijdagavond de definitieve uitnodiging krijgt voor de zondag daarop indien u zich hebt opgegeven. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@ziggo.nl)

 
Agenda
- Maandag 14 september, kerkenraadsvergadering


Inschrijving Albanië 2021 
Ben je tussen de 16 en 21 jaar en zou jij deze keer graag met ons mee willen naar Albanië? Vanaf 1 september tot 30 september 2020 kun je je aanmelden voor onze  Albanië-Projectgroep. We hopen vanaf 16 tot en met 26 juli 2021 voor de derde keer op reis te gaan naar onze vrienden in Albanië om daar weer een kinderkamp te verzorgen voor roma- en straatkinderen van een achterstandswijk in Tirana. Als jij deze onvergetelijke ervaring wilt meemaken, kun je je aanmelden door een motivatiebrief te schrijven. Mail vanaf 1 september naar almkerkenvooralbanie@gmail.com en vraag om de informatiebrief. Als er nog vragen zijn kun je ons mailen, bellen en/of appen.
Groeten van Nienke (06-44071499), Ron (06-21570262) en Martin (06-14721826)


D’n Opstap
Wij zijn blij! Waarom? We kunnen eindelijk weer een echte Opstapavond houden! En dit gaat vrijdagavond 25 september voor het eerst weer gebeuren. De avond zal op sommige gebieden anders zijn dan je gewend bent, maar we zorgen ervoor dat het net zo leuk, actief, gek en gezellig wordt als altijd! Wat is er  onder andere anders?
- Locatie: D’ Ontmoeting in de Gereformeerde Kerk in plaats van de Kelder in de Hervormde Kerk
- Tijd: 20.00-21.30
- Consumpties: Zelf meenemen (alleen voor eigen gebruik).

Verder zullen we bij aankomst een gezondheidscheck doen, je moet je handen desinfecteren, de leiding blijft op afstand en wij zorgen voor genoeg ventilatie. Ook zullen je ouders een brief van ons krijgen met al onze maatregelen. Ondanks dit alles hebben wij er enorm veel zin, want wij hebben jullie enorm gemist! Tot de 25e!


De jeugdsamenkomsten gaan weer van start!
Helaas moesten we de diensten stil leggen in maart, maar gelukkig kunnen we de draad weer oppakken en gaan we vanaf deze maand weer van start. 27 september is het weer zover!
In deze dienst komen Elisa Mannah en Henk Doest voor ons zingen en spreken. Ook deze dienst gaat volgens de nieuwe regels en inschrijven voor deze dienst is verplicht. Dit kan via onze site www.jeugddienst-almkerk.nl
De dienst begint om 18.30 uur

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer