Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

Dienst zondag 6 september - morgendienst
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. ds. A. Zeeman-van de Water uit Hoogblokland voor te gaan. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. De bedoeling is dat diegenen, die zich hebben aangemeld voor deze dienst en willen deelnemen aan de viering, bij binnenkomst in de kerk een schoteltje meekrijgen met daarop het brood en de wijn. Dit schoteltje kunt u dan naast u op de bank/stoel neerzetten tot het moment dat wordt overgegaan tot de viering. Meer uitleg volgt tijdens de dienst. U kunt zich nog tot uiterlijk vrijdag 4 september, 18.00 uur, aanmelden.

Met muzikale medewerking van Piet Guis uit Oosterhout, orgel en Corina de Peuter-Arendse, zang.

Het thema is: In herinnering
We lezen: 1 Korinthe 11: 23-26 (NBV)
Gezongen wordt: Psalm 42:1,2,3 – Evenals een moede hinde / Psalm 103:1,3 – Zegen mijn ziel / Lied: 376:4,6 – Geen verstand kan dit verklaren /  kinderlied: KOPW 13 – God is mijn toevlucht / Lied: 381:1,2 – Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet / Lied: 663- Al heeft Hij ons verlaten

Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in het clublokaal.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.

 De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie/Werelddiaconaat en 2e collecte Jeugdwerk.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften  over te maken.Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.


Dienst zondag 6 september - avonddienst
De avonddienst komt te vervallen.


Diensten zondag 13 september - morgendienst
9.30 uur: ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg. Afscheid en bevestigen ambtsdragers.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld, Corina de Peuter-Arendse, zang.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte PKN JOP/Jeugdwerk en 2e collecte Kerk en in de avonddienst 1e Kerk collecte en 2e collecte Diaconie.

De ochtenddienst van zondag 13 september zal in het teken staan van afscheid en bevestiging van ambtsdragers.
We nemen dan afscheid van:                                                    Bevestigd in het ambt worden:
Corina de Peuter-Arendse                                                         Frans de Boer
Roel Pierik                                                                                 Inge Trapman-van Dijk
Henk Groeneveld                                                                      Jacco Schermers

In deze dienst zullen we tevens stilstaan bij het 25-jarig jubileum als hulpdiaken van Gerrit-Roel Rodermond.


Diensten zondag 13 september - avonddienst
18.30 uur: ds. G.J. Wolters. Gezamenlijke themadienst over het gebed in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse, zang.


Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten
Op de website van de kerk staat bovenaan een knop AANMELDEN KERKDIENST. Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier. Elke week gaat er een voorbije zondag af. En als de juiste gegevens bekend zijn, dan komen er ook weer zondagen bij. U kunt zich dan ook voor meerdere zondagen opgeven. Het is de bedoeling dat u op vrijdagavond de definitieve uitnodiging krijgt voor de zondag daarop indien u zich hebt opgegeven. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@ziggo.nl)


Bezoeken kerkdiensten
Onze kerk is inmiddels zodanig ingericht dat we het aantal toegestane personen in een dienst kunnen ontvangen. Gastvrouwen en corona-coördinatoren begeleiden hierbij op een goede en veilige manier de bezoekers. Ook de ventilatie in de kerk en de Ontmoeting voldoet aan de regels van het bouwbesluit. De kerkenraad vindt het dan ook verantwoord om aan de hand van het Coronaprotocol de diensten te kunnen bijwonen. Mocht u eens vergeten u aan te melden of op het laatst toch besluiten een dienst bij te willen wonen, dan kunt u alsnog gewoon naar de kerk komen en u daar melden. Uiteraard geven wij de voorkeur er aan dat u zich vooraf aanmeldt.


Agenda

  • maandag 7 september, kerkenraadsvergadering


Clubs
Voor komend clubseizoen zijn we nog dringend op zoek naar mensen die ons gezellige en enthousiaste team komen versterken, zodat we alle kinderen weer kunnen verwelkomen op de club!
- Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan en een band met ze op te bouwen?
- Houd je van gezelligheid, lol en spellen, maar ook van goede gesprekken over het geloof?
Dan zijn we op zoek naar JOU!  Het gaat om gemiddeld 1 clubavond of -middag in de 2 weken.
Ben jij enthousiast geworden? Of weet je iemand die we zouden kunnen vragen? Bel, app of mail Mariska Groeneveld voor meer informatie: 0640386832, mariskamiddelkoop@hotmail.com


Inschrijving Albanië 2021 
Ben je tussen de 16 en 21 jaar en zou jij deze keer graag met ons mee willen naar Albanië? Vanaf 1 september tot 30 september 2020 kun je je aanmelden voor onze  Albanië-Projectgroep. We hopen vanaf 16 tot en met 26 juli 2021 voor de derde keer op reis te gaan naar onze vrienden in Albanië om daar weer een kinderkamp te verzorgen voor roma- en straatkinderen van een achterstandswijk in Tirana. Als jij deze onvergetelijke ervaring wilt meemaken, kun je je aanmelden door een motivatiebrief te schrijven. Mail vanaf 1 september naar almkerkenvooralbanie@gmail.com en vraag om de informatiebrief. Als er nog vragen zijn kun je ons mailen, bellen en/of appen. Groeten van Nienke (06-44071499), Ron (06-21570262) en Martin (06-14721826)


Jongerenviering
Op 11 oktober organiseren we weer een Jongerenviering. Het is een uitslaapdienst, dus de wekker mag later worden gezet. We beginnen om 11.00 uur! Pal Balogh zal ons meenemen in het thema: Doe ff normaal!
Wat is normaal en is jouw normaal wel het normaal van de ander?
Genoeg om over na te denken in deze bijzondere tijd.
Gospelband Think Twice zal deze dienst muzikaal omlijsten.
We hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens deze dienst, zorg wel dat je je op tijd aanmeldt ! 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer