Terug naar overzicht

In verband met de privacy wetgeving worden mededelingen van persoonlijke aard niet opgenomen op deze website versie van onze kerkbrief.

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

Diensten zondag 23 augustus
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Elly de Boer, zang.
We lezen: 1 Samuël 9: 1-6, 15-21, 26-27, 1 Samuël 10: 1, 9-10, 17-27
Gezongen wordt: Psalm 98: 1 en 2 / Lied 289 / Lied 361: 1, 2, 3 en 4 / Kinderlied: ELB 423 / Lied 361: 5, 6 en 7 / Lied 834 / Lied 905: 1 en 4

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. C. Hendriks uit Ede te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconaat en in de avonddienst voor 1e  collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.


Collectes gezamenlijke zomeravonddiensten van 12 juli t/m 30 augustus
Deze collectes staan in het teken van coronahulp op Bali, Indonesië.
Rodney Westerlaken uit Nieuwendijk woont al tien jaar op dit grote eiland en deelt daar, met een door hem opgerichte stichting, voedselpakketten uit onder inwoners, die zwaar zijn getroffen vanwege het Coronavirus. Financiële hulpverlening zoals Nederland die kent, hebben ze daar niet. Dit betekent dat grote groepen mensen op Bali letterlijk geen geld hebben om eten te kopen. Met de voedselpakketten van Rodney kunnen ze weer verder. Financiële hulp is broodnodig!
Daarom worden deze collectes van harte bij u/jij aanbevolen door de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Almkerk. (Voor meer achtergrond van deze collectes zie onze website en de Kerkwijzer.) U kunt een gift doen via de collecte in/bij de kerk of per bank t.n.v. de diaconie o.v.v. ‘corona-noodhulp Bali’.

Kindernevendienst
Vandaag is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4. 


Diensten zondag 30 augustus
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. M. Gouwens-de Gier uit Schoonhoven voor te gaan. Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Elly de Boer, zang.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt  ds. J. Noordam uit Nieuwendijk te leiden, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter, zang.


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Jeugdwerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e  collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

 

Dienst zondag 6 september
9.30 uur: ds. A. Zeeman-van de Water uit Hoogblokland. In deze dienst vieren wij het avondmaal.
Voor alle jeugd tussen 12 en 16 jaar is er jeugdkerk in het clublokaal.
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie/Werelddiaconaat en 2e collecte Jeugdwerk.
De avonddienst komt te vervallen.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalamkerk.nl of u kunt bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 22 augustus 10.00 uur. Ds. B. Ridder


Agenda

  • maandag 24 augustus, 19.30 uur, kleine kerkenraadsvergadering
  • donderdag 3 september, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, breicafé in d’ Ontmoeting


Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode zal de kerkbrief eens per 14 dagen verschijnen en wel op 26 juli, 9 augustus en 23 augustus. Vanaf 6 september is er weer een wekelijkse kerkbrief.


Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten deze zomer
Door op deze knop  AANMELDEN   te klikken kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten. U kunt dat doen voor alle volgende diensten in juli en augustus. Maar u kunt ook elke week zich aanmelden voor één zondag. Ook daarvoor klinkt u op   AANMELDEN. Mocht het aanmelden via de knop AANMELDEN niet lukken, dan kunt u ook de link: https://forms.gle/XuPJRJYnbRDhNoWx6  knippen en in uw browser plakken om het aanmeldformulier in te vullen. Als u zich hebt aangemeld, dan krijgt u d.v. een uitnodiging op de vrijdag vóór de zondag waarvoor u zich hebt opgegeven.

Benoeming ambtsdragers
Met dankbaarheid maakt de kerkenraad melding dat de hieronder genoemde gemeenteleden in de ochtenddienst van 13 september bevestigd zullen worden in het ambt:
  Frans de Boer (ouderling)
  Inge Trapman-van Dijk (ouderling)
Jacco Schermers (diaken)

Bezwaren tegen de bevestiging kunnen binnen 2 weken na verschijning van de kerkbrief worden ingebracht bij de scriba.
In deze dienst nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:
 Corina de Peuter-Arendse (wijkouderling)
 Roel Pierik (voorzitter van de ambtsgroep pastoraat)
 Henk Groeneveld (diaken).

Piet Quartel zal de functie van voorzitter van de ambtsgroep pastoraat overnemen.

Er zijn nog twee openstaande vacatures, te weten 1 wijkouderling en 1 jeugdouderling. De kerkenraad hoopt dat zich hiervoor nog kandidaten aanmelden. Voor inlichtingen: Kees Noorloos, 0623002048.

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer