KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

Diensten zondag 26 juli
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters voor te gaan. Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse, zang.
We lezen: 1 Samuel 1: 1-11 en 1 Samuel 2: 1-11
Gezongen wordt: Psalm 84: 1 en 2 / Psalm 65: 1 en 2 / Lied 221: 1 en 2 / Lied 221: 3 / ELB 471 Een parel in Gods hand / Lied.152: 1, 7 en 9 / Lied 157 / Lied 146c: 3 en 5 / Lied 146c: 6 en 7

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. M. Verduin uit Zeist te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Collectes gezamenlijke zomeravonddiensten van 12 juli t/m 30 augustus
Deze collectes staan in het teken van coronahulp op Bali, Indonesië.
Rodney Westerlaken uit Nieuwendijk woont al tien jaar op dit grote eiland en deelt daar, met een door hem opgerichte stichting, voedselpakketten uit onder inwoners, die zwaar zijn getroffen vanwege het Coronavirus. Financiële hulpverlening zoals Nederland die kent, hebben ze daar niet. Dit betekent dat grote groepen mensen op Bali letterlijk geen geld hebben om eten te kopen. Met de voedselpakketten van Rodney kunnen ze weer verder. Financiële hulp is broodnodig!
Daarom worden deze collectes van harte bij u/jij aanbevolen door de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Almkerk. (Voor meer achtergrond van deze collectes zie onze website en de Kerkwijzer.) U kunt een gift doen via de collecte in/bij de kerk of per bank t.n.v. de diaconie o.v.v. ‘corona-noodhulp Bali’.

 

Kindernevendienst
Vandaag is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4. 

 

Diensten zondag 2 augustus
In de morgendienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. G.J. Wolters voor te gaan, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt  ds. A.W.W. de Ruiter uit Wijk en Aalburg te leiden, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Thea Groeneveld, zang.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.

 

Diensten zondag 9 augustus
9.30 uur: ds. H.E.J. v.d. Laan uit Valkenburg (Z.H.), gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
Met muzikale medewerking van Celis Dekker, orgel en Corina de Peuter-Arendse, zang.
Er is alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4.

18.00 uur: ds. J.M. van der Poel uit Utrecht, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode zal de kerkbrief eens per 14 dagen verschijnen en wel op 26 juli, 9 augustus en 23 augustus. Vanaf 6 september is er weer een wekelijkse kerkbrief.


Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten deze zomer
Door op deze knop  AANMELDEN   te klikken kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten. U kunt dat doen voor alle volgende diensten in juli en augustus. Maar u kunt ook elke week zich aanmelden voor één zondag. Ook daarvoor klinkt u op   AANMELDEN. Mocht het aanmelden via de knop AANMELDEN niet lukken, dan kunt u ook de link: https://forms.gle/XuPJRJYnbRDhNoWx6  knippen en in uw browser plakken om het aanmeldformulier in te vullen. Als u zich hebt aangemeld, dan krijgt u d.v. een uitnodiging op de vrijdag vóór de zondag waarvoor u zich hebt opgegeven.


Cursus Theologie - Vorming - Geloof in Andel
10 september a.s. start deze inspirerende en leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk. Deze cursus werd voorheen in Wijk en Aalburg gegeven maar nu in Andel.  De cursus bestaat dit seizoen uit 14 lesavonden en bestaat uit een thema-avond en eindigt 29 april. De cursus is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie vindt u op onze website. 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer