KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 


Diensten zondag 19 juli
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk voor te gaan.
We lezen: 1 Samuël 1:1-28 en Matteüs 13:24-30 (uit de Startbijbel)
Gezongen wordt: Lied 216: 1, 2 en 3 / Hemelhoog 298: 1 en 2 (ELB 203) “Genade zo oneindig groot” / Psalm 119:40 / Psalm 130: 1 en 3 / Kinderlied 765: 1 en 4 / Lied 152: 1 en 2 / Lied 675: 1 en 2


De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
We lezen: II Korintiërs 3:1-6 / 1 Korintiërs 12:1-11 / 1 Korintiërs 13:1-8a /  II Korintiërs 8:1-7
Gezongen wordt: Psalm 139: 1 en 2 / Lied 906: 8 Heer, kom in mij wonen / Lied 686: 1 De Geest des Heren heeft / Lied 825:8 De wereld is van Hem vervuld / Lied 686: 2  Wij zijn in Hem gedoopt / Lied 686: 3 De Geest die ons bewoont / Lied 416: 1 en 2 / Lied 416: 3 en 4


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Collectes gezamenlijke zomeravonddiensten van 12 juli t/m 30 augustus
Deze collectes staan in het teken van coronahulp op Bali, Indonesië.
Rodney Westerlaken uit Nieuwendijk woont al tien jaar op dit grote eiland en deelt daar, met een door hem opgerichte stichting, voedselpakketten uit onder inwoners, die zwaar zijn getroffen vanwege het Coronavirus. Financiële hulpverlening zoals Nederland die kent, hebben ze daar niet. Dit betekent dat grote groepen mensen op Bali letterlijk geen geld hebben om eten te kopen. Met de voedselpakketten van Rodney kunnen ze weer verder. Financiële hulp is broodnodig!
Daarom worden deze collectes van harte bij u/jij aanbevolen door de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Almkerk. (Voor meer achtergrond van deze collectes zie onze website en de Kerkwijzer.) U kunt een gift doen via de collecte in/bij de kerk of per bank t.n.v. de diaconie o.v.v. ‘corona-noodhulp Bali’.

 

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor alle kinderen die in de kerk zijn. 


Diensten zondag 26 juli
9.30 uur: ds. G.J. Wolters, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.
18.00 uur: ds. M. Verduin uit Zeist, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode zal de kerkbrief eens per 14 dagen verschijnen en wel op 26 juli, 9 augustus en 23 augustus. Vanaf 6 september is er weer een wekelijkse kerkbrief.

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten deze zomer
Door op deze knop  AANMELDEN   te klikken kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten. U kunt dat doen voor alle volgende diensten in juli en augustus. Maar u kunt ook elke week zich aanmelden voor één zondag. Ook daarvoor klinkt u op   AANMELDEN. Mocht het aanmelden via de AANMELDEN niet lukken, dan kunt u ook de link: https://forms.gle/XuPJRJYnbRDhNoWx6  knippen en in uw browser plakken om het aanmeldformulier in te vullen.
Als u zich hebt aangemeld, dan krijgt u d.v. een uitnodiging op de vrijdag vóór de zondag waarvoor u zich hebt opgegeven.

 

Voor komend clubseizoen zijn we nog dringend op zoek naar mensen die ons gezellige en enthousiaste team komen versterken, zodat we alle kinderen weer kunnen verwelkomen op de club!
- Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan en een band met ze op te bouwen?
- Houd je van gezelligheid, lol en spellen, maar ook van goede gesprekken over het geloof?
Dan zijn we op zoek naar JOU!
Het gaat om gemiddeld 1 clubavond of -middag in de 2 weken.
Ben jij enthousiast geworden? Of weet je iemand die we zouden kunnen vragen?
Bel, app of mail Mariska Groeneveld voor meer informatie: 06 40386832,  mariskamiddelkoop@hotmail.com

 

Actie Vakantietas
In juni heeft u kunnen lezen over de Actie Vakantietas. Aan kwetsbare kinderen, die meestal niet op vakantie kunnen gaan, werd aan het begin van de zomervakantie een rugzak uitgedeeld met daarin allerlei verrassingen.
De diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerken van Nieuwendijk en Almkerk èn de PKN Gemeente Uitwijk-Waardhuizen hebben de handen ineen geslagen en konden op dinsdag 7 juli, 102 goed gevulde vakantietassen overhandigen aan de Voedselbank in Sleeuwijk. Er bleef zèlfs nog wat geld over, dit bedrag is uiteraard overgemaakt naar de Voedselbank in Sleeuwijk, zodat er voor de mensen die van hen afhankelijk zijn, iets extra's gedaan kan worden.
Dit mooie resultaat is mede te danken aan een bijdrage van de Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening èn gulle giften van gemeenteleden. Allen hartelijk dank hiervoor!
Willy, Annie, Marjo en Antoinette van de commissie 'Actie Vakantietas'

 

Actie voor schoolgeld voor Angela
Met een tevreden gevoel kijken wij terug op de picknickactie van afgelopen zaterdag. Angela was erbij, en dit maakte de actie compleet! We hebben veel leuke reacties gehad en het weer heeft meegezeten. We hebben €1400 euro opgehaald, dit bedrag hebben we mede dankzij donaties van de diaconieën van zowel de Hervormde als de Gereformeerde Kerk opgehaald. Wij willen iedereen bedanken en u kunt altijd nog een bijdrage overmaken voor het schoolgeld van Angela naar NL02 INGB 00 9224 587 t.n.v. Stichting Dak. Nogmaals bedankt!  

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer