KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien zijn de diensten live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 


Diensten zondag 12 juli
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. In deze dienst ontvangen 2 kinderen het teken van de doop. Bert Hendriksen en Jantine van Loon verzorgen vanmorgen de zang, Celis Dekker bespeelt orgel en piano.
We lezen: 1 Korinte 13: 1-13
Gezongen wordt: Psalm 139: 1 en 2 / Lied 834 / Kinderopwekking 77: God kent jou vanaf het begin  / EL 471: Een parel in Gods hand  / Lied 791: 1, 2 en 3 / Opwekking 488: De kracht van uw liefde / Opwekking 710: Gebed om zegen

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt proponent A.S. Brinkman uit Lunteren te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften over te maken.

Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 

  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Collectes gezamenlijke zomeravonddiensten van 12 juli t/m 30 augustus
Deze collectes staan in het teken van coronahulp op Bali, Indonesië.
Rodney Westerlaken uit Nieuwendijk woont al tien jaar op dit grote eiland en deelt daar, met een door hem opgerichte stichting, voedselpakketten uit onder inwoners, die zwaar zijn getroffen vanwege het Coronavirus. Financiële hulpverlening zoals Nederland die kent, hebben ze daar niet. Dit betekent dat grote groepen mensen op Bali letterlijk geen geld hebben om eten te kopen. Met de voedselpakketten van Rodney kunnen ze weer verder. Financiële hulp is broodnodig!

Daarom worden deze collectes van harte bij u/jij aanbevolen door de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Almkerk. (Voor meer achtergrond van deze collectes zie onze website en de Kerkwijzer.) U kunt een gift doen via de collecte in/bij de kerk of per bank t.n.v. de diaconie o.v.v. ‘corona-noodhulp Bali’.

 

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor alle kinderen die in de kerk zijn. 

 

Diensten zondag 19 juli
9.30 uur: ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk.
18.30 uur: ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem, gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 11 juli 10.00 uur.
Ds. Bert Ridder

 

Verschijning kerkbrief
In de vakantieperiode zal de kerkbrief eens per 14 dagen verschijnen en wel op 26 juli, 9 augustus en 23 augustus. Vanaf 6 september is er weer een wekelijkse kerkbrief.


Kerkdienst bijwonen?
U kunt zich voor de komende diensten in juli aanmelden via de volgende link: 

AANMELDEN BIJWONEN KERKDIENST 

U krijgt dan een uitnodiging.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer