KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 


Diensten zondag 5 juli
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan, overstapdienst voor en met de tieners van groep 8 van de basisschool. Het thema is: Klaar voor de start.; met muzikale medewerking van Menno en Caroline Alberts, piano en zang.

We lezen: Johannes 1: 35-49 & Matteüs 14: 22-32
Gezongen wordt: Lied 288 / Lied 218 / EL 435 / Namenlied / Opwekking voor kinderen 185 / EL 434a (zie ook liederenblad)

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. B. Ridder ook te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. M.m.v. Thea Groeneveld (onder voorbehoud), zang en Celis Dekker, orgel.

We lezen: Spreuken 30: 1-4 & 24-28
Gezongen wordt: Psalm 84: 1 en 2 / Lied 823: 1 en 4 (= Gezang 480: 1 en 4) / Lied 978: 1, 3 en 4 (= Gezang 479: 1, 3 en 4) / Lied 981 (= Gezang 488b) / Lied 248 (= Gezang 393)

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat en 2e  collecte Kerk en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften  over te maken.

Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Collecte zondag, 5 juli 2020: collecte kerk in Actie (binnenlands diaconaat)
Deze collecte is voor de actie Vakantietas om kinderen in armoede in Nederland toch enige vakantiepret te geven. Deze actie verzorgt kerk in Actie samen met plaatselijke kerken. Ook onze kerk doet daaraan weer mee en heeft tasjes via Kerk in Actie aangevraagd en deze gevuld met leuke spullen e.d. en via de Voedselbank laten verspreiden. Een prima actie die bij u wordt aanbevolen.

 

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7. 

 

Diensten zondag 12 juli
9.30 uur: ds. B. Ridder. In deze dienst ontvangen Revi Verschoor en Romée Meijs het teken van de doop. Muzikale medewerking van Bert Hendriksen en Jantine van Loon.

18.00 uur: proponent A.S. Brinkman uit Lunteren, gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 4 juli 10.00 uur. ds. Bert Ridder

 

Breicafé
De dreiging van het coronavirus is de laatste tijd wat afgenomen en daarom zijn de maatregelen versoepeld. Dat geeft ook de mogelijkheid om weer een keer een breicafé te houden. Dat willen we doen op donderdag 9 juli in d’Ontmoeting van 2 tot 4 uur. Wie durft is van harte welkom. Natuurlijk nemen we de nodige coronavoorschiften in acht (afstand houden, handen ontsmetten, niet komen bij verkoudheid, geen handen schudden).


Taalactiviteiten met vluchtelingkinderen in Almkerk
In Almkerk wonen enkele vluchtelingengezinnen met kinderen tussen 4 en 8 jaar. In de zomervakantie missen zij de input van de Nederlandse taal, die voor hen juist heel belangrijk is. Ook kennen ze nog niet zoveel andere kinderen om mee te spelen en gaan ze niet op vakantie.

Misschien heeft u tijd om in de maanden juli en augustus wekelijks met deze kinderen  taalactiviteiten te doen, zoals voorlezen, samen lezen, spelletjes doen? Meld u zich dan aan bij Rianne Dekker, coordinatienieuwkomers@destroming.eu. Dan probeert zij u te koppelen aan een gezin. U wordt geholpen met wat u met de kinderen kunt doen. Geef aan bij uw aanmelding welke weken u beschikbaar bent en hoeveel keer per week u wilt helpen. 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer