KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 28 juni
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. N.J. Dekker uit Almkerk voor te gaan.

We lezen: Exodus 33: 12–23 en Johannes 1: 18 NBV
We beluisteren: Psalm 27: 2 / Lied 195 / Lied 653: 6 / Kinderlied Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God / Opwekking 770 / Lied 835

De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. C. Cluistra uit Capelle aan de IJssel te leiden. Dit is een gezamenlijke dienst vanuit de Hervormde kerk.

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

  • Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen.
  • Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften over te maken. Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.    Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
  • Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Diensten zondag 5 juli
9.30 uur: ds. B. Ridder, overstapdienst voor en met de tieners van groep 8 van de basisschool, het thema is: Klaar voor de start.; met muzikale medewerking van Menno en Caroline Alberts.
18.30 uur: ds. B. Ridder, gezamenlijke dienst inde Gereformeerde kerk.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat en 2e collecte Kerk en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 27 juni 10.00 uur. ds. Bert Ridder

 

Avonddiensten
in de maand juni zijn er nog geen avonddiensten vanuit onze kerk. Wel zijn er avonddiensten vanuit de Hervormde kerk. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Bijwonen kerkdienst 'op 1,5mtr'
Aanmelden voor het bezoeken van de kerkdiensten tot 100 personen is mogelijk door het invullen van het formulier dat u kunt bereiken via deze link:     AANMELDEN voor de dienst
Velen hebben zich al aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer aanmeldingen. Bij de kerkbrief is ook het protocol in een notendop bijgesloten. Het uitgebreide protocol is na te lezen op de website van de kerk. Daar vindt u wellicht ook de link naar het aanmeldformulier.

 

Zangers gezocht
In de afgelopen tijd is in de online-diensten de zang verzorgd door Corina de Peuter, Menno en Caroline Alberts en fam. Herwig. We zijn blij met hun inbreng en wellicht kunnen we ook de komende tijd een beroep op hen doen.

Tegelijk breekt de zomertijd aan: tijd dat niet iedereen altijd beschikbaar is… Bovendien zijn er vanaf juli ook weer (gezamenlijke) avonddiensten. Samenzang is vooralsnog niet toegestaan, daarom zoeken we naar gemeenteleden die de zang in morgen- en/of avonddienst willen verzorgen. Uit oogpunt van de huidige maatregelen per dienst niet meer dan 2 of 3, zodat er genoeg afstand gehouden kan worden. Als u/jij denkt: Dat lijkt me leuk! meld u/je dan aan: predikant@gkalamkerk.nl of telefonisch: 401265. Bert Ridder

 

Update jeugdwerk
Heel fijn dat we kinderen, tieners en jongeren weer kunnen ontmoeten. Na de abrupte stop, dit voorjaar is het heel mooi om na alle digitale ontmoetingen elkaar weer in de ogen te kijken. Van elkaar te horen hoe je deze tijd hebt beleefd en te horen van nieuwe plannen. Iedereen vult de zomer weer anders in!

De vakantie is in aantocht en de kerkdiensten starten weer op. De crèche en kindernevendienst zullen ook weer beginnen. Het betekent dat de digitale verwerkingen van de kindernevendienst op de site gaan stoppen.

Het bijeenkomen gaat allemaal anders dan voorheen, maar het zal de ontmoetingen vast niet in de weg staan. Dat zal ook zo gelden voor jeugdwerkseizoen 2020-2021. Er is de afgelopen periode flink nagedacht over 1,5 meter jeugdwerk. Het belangrijkste is dat we op een ‘gezonde’ manier bijeenkomen, leiders en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en geloofsgesprekken weer kunnen plaatsvinden. We verwachten hierover te spreken met de leiders in augustus, begin september.

De winnaars van de wedstrijd van de foto’s in Almkerk: Chiel Gerards (7 jaar) en Eke Verschoor (12 jaar) Van harte gefeliciteerd, allebei!

Iedereen vast een gezegende en gezonde zomer toegewenst, Marian Timmermans

 

Zomerboekje Nederlands Bijbelgenootschap
Graag maak ik u erop attent dat het Nederlands Bijbelgenootschap voor deze zomerperiode een prachtig boekje heeft gemaakt met een leesplan over “vrij zijn”. Dat kunt u gratis aanvragen op de website van het NBG, via bijbelgenootschap.nl/zomerleesplan.
Ik hoop dat u het boekje aanvraagt en er blij mee zult zijn!
Met vriendelijke groeten, Hilda van der Steen vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap

 

Inzamelingsactie: picknicken voor Angela!
Twee jaar geleden hebben we tijdens de eerste groepsreis naar Albanië Angela Cama (18) leren kennen. Angela gaat volgend jaar aan de CHE Social Work studeren, maar dit kost 7000 euro per jaar omdat Albanië niet bij de EU hoort. Koos en Dinie zijn daarom bezig met het inzamelen van geld en wij willen hier graag een steentje aan bijdragen. Dit doen we door een picknickactie te organiseren!  U / jij kunt een picknick voor het aantal personen naar keuze bestellen. De picknick staat zaterdagochtend 11 juli voor u klaar en kan geheel volgens coronamaatregelen opgehaald worden bij d’ Ontmoeting (Gereformeerde Kerk) tussen 9.00 en 11.30.  De picknick kost voor een volwassene 7,50 euro en voor een kind 5 euro. Geef u bestelling door aan Martin Nederveen: martin.nederveen@hotmail.com / 06-14721826 voor 1 juli. Alvast bedankt! Martin Nederveen, Daan Koekkoek en Nienke Honcoop


Taalactiviteiten met vluchtelingkinderen in Almkerk
In Almkerk wonen enkele vluchtelingengezinnen met kinderen tussen 4 en 8 jaar. In de zomervakantie missen zij de input van de Nederlandse taal, die voor hen juist heel belangrijk is. Ook kennen ze nog niet zoveel andere kinderen om mee te spelen en gaan ze niet op vakantie.
Misschien heeft u tijd om in de maanden juli en augustus wekelijks met deze kinderen  taalactiviteiten te doen, zoals voorlezen, samen lezen, spelletjes doen? Meld u zich dan aan bij Rianne Dekker, coordinatienieuwkomers@destroming.eu. Dan probeert zij u te koppelen aan een gezin. U wordt geholpen met wat u met de kinderen kunt doen. Geef aan bij uw aanmelding welke weken u beschikbaar bent en hoeveel keer per week u wilt helpen. 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer