KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Diensten zondag 21 juni
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
In deze dienst vieren we het avondmaal - u kunt het avondmaal thuis bij kerkradio of internetuitzending meevieren. We vragen u van tevoren een stukje brood en zo mogelijk een klein glaasje wijn of druivensap klaar te zetten, voor ieder van de aanwezigen apart. Wanneer in de kerk het moment daar is dat we brood en wijn nemen, kunt u ook thuis het brood eten, de wijn of het druivensap drinken. Zo hopen we op een gezegende viering, dat we ons verbonden mogen weten met de Heer en met elkaar.

We lezen: Marcus 1: 29-31
We zingen: Psalm 65: 1 en 2 / Lied 103c: 1 en 3 / Lied 837: 1 en Gezang 170: 2 (Liedboek 1973) / Kinderlied / Lied 389 (melodie Lied 670) / Lied 968: 2, 3 en 5 – de liederen worden deels gezongen door Corina, deels maken we gebruik van opnamen van samenzang uit eerder gehouden diensten in onze kerk

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconaat.
Bij de uitgang van de kerkzaal worden collectezakken opgesteld. Bij het verlaten van de kerk kunt u hier uw giften in doen. Vanzelfsprekend is er ook de mogelijkheid om uw giften  over te maken.
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282. 
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555. 
Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Avondmaalscollecte zondag, 21 juni 2020 bestemd voor Voedselbank Altena
Bij voedselbank Altena maken bijna honderd gezinnen gebruik van de voedselbank en die krijgen wekelijks een pakket waar minimaal de ingrediënten voor drie complete warme maaltijden in zitten en verder altijd fruit en broden en wat er op dat moment verder voorhanden is om een week mee door te komen. Door de coronapandemie zijn er al meer dan tien gezinnen bij gekomen. Men is bang dat de grote piek van klanten voor de voedselbank door de coronapandemie nog gaat komen en dat het aantal hulpvragen nog zal stijgen. Hulp is dan ook hard nodig. Daarom wil de diaconie deze avondmaalscollecte graag bij u aanbevelen! Zie ook de kerkwijzer van juni over de Voedselbank Altena. U kunt uw bijdrage over maken op het op deze kerkbrief vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding collecte Voedselbank Altena.

 

Dienst zondag 28 juni
9.30 uur: ds. N.J. Dekker uit Almkerk
18.00 uur: ds. C. Cluistra uit Capelle aan de IJssel. Dit is een gezamenlijke dienst vanuit de Hervormde kerk.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Diaconaat en 2e collecte Jeugdwerk en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 20 juni 10.00 uur. ds. Bert Ridder

 

Avonddiensten
in de maand juni zijn er nog geen avonddiensten vanuit onze kerk. Wel zijn er avonddiensten vanuit de Hervormde kerk. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Kerkdienst in coronatijd
Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten worden gehouden voor 100 personen, maar met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Om de diensten goed te kunnen organiseren is er een coronaprotocol opgesteld. De uitgebreide tekst daarvan kunt u hier vinden op de website van de kerk. Het protocol in notendop is in de kerkbrief bijgesloten en is ook te vinden op de website.

Om te weten wie we moeten uitnodigen voor het bijwonen van de kerkdiensten is er een vragenlijst opgesteld.  De vragenlijst vindt u onder de link:  https://forms.gle/ud619gHjjBsCVGXUA    Dit vragenformulier is tevens een aanmeldingsformulier. Wij vragen u de lijst zo volledig mogelijk en het liefst ook zo snel mogelijk in te vullen, ook als u denkt (nog) niet te willen komen. Iedereen is van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

 

Zangers gezocht
In de afgelopen tijd is in de online-diensten de zang verzorgd door Corina de Peuter, Menno en Caroline Alberts en fam. Herwig. We zijn blij met hun inbreng en wellicht kunnen we ook de komende tijd een beroep op hen doen.

Tegelijk breekt de zomertijd aan: tijd dat niet iedereen altijd beschikbaar is… Bovendien zijn er vanaf juli ook weer (gezamenlijke) avonddiensten. Samenzang is vooralsnog niet toegestaan, daarom zoeken we naar gemeenteleden die de zang in morgen- en/of avonddienst willen verzorgen. Uit oogpunt van de huidige maatregelen per dienst niet meer dan 2 of 3, zodat er genoeg afstand gehouden kan worden.

Als u/jij denkt: Dat lijkt me leuk! meld u/je dan aan: predikant@gkalamkerk.nl of telefonisch: 401265

 

GEZOCHT: helpende handen!
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor een taak binnen onze kerkelijke gemeenschap. Gelukkig hebben we al enkele positieve reacties gehad op onze vraag om een taak te gaan vervullen. Echter zijn er ook gemeenteleden die gemeend hebben nee te moeten zeggen toen we een beroep op hen hebben gedaan. Daarom via deze oproep de vraag aan u om mee te denken de openstaande vacatures in te vullen en zich hiervoor beschikbaar te stellen. Het zijn in onze ogen functies die in het belang van onze kerkelijke opdracht ingevuld moeten worden.  

Het betreft de volgende functies:

  • Ouderling in de functie van voorzitter van de ambtsgroep pastoraat
  • 2 Diakenen
  • Jeugdouderling
  • 2 Jeugdondersteuners, niet zijnde een ambtsdrager
  • Notulist van de kerkenraad
  • Boekhouder, niet zijnde een ambtsdrager

We hopen en bidden dat er gemeenteleden bereid zijn om een kerkelijke functie te gaan uitoefenen.

U kunt hierover contact opnemen met de voorzitter van de Kerkenraad Kees Noorloos, telefoon 062300248. Email: voorzitter@gkalmkerk.nl.

 

Zomerboekje Nederlands Bijbelgenootschap
Graag maak ik u erop attent dat het Nederlands Bijbelgenootschap voor deze zomerperiode een prachtig boekje heeft gemaakt met een leesplan over “vrij zijn”. Dat kunt u gratis aanvragen op de website van het NBG, via bijbelgenootschap.nl/zomerleesplan.
Ik hoop dat u het boekje aanvraagt en er blij mee zult zijn!
Met vriendelijke groeten, Hilda van der Steen vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap

 

Opbrengst actie spaardoosjes en violenactie 2020 
Afgelopen winter en voorjaar hebben we als gemeente via de bekende spaardoosjes gespaard voor het  Z.W.O.  project “Brabant voor Moldavië”, en dan speciaal voor: “als kerk helpen we daar de kwetsbare mensen; ouderen en kinderen”.
De mooie opbrengst van de spaardoosjes bedraagt € 3.004,55.
Daarnaast hebben we in het voorjaar de violenactie weer georganiseerd. De opbrengst hiervan is ook voor voormeld project en is € 1.294,85.
Wij zijn hier erg blij mee en we danken u dan ook voor uw bijdrage. Hartelijke groeten, de ZWO medewerkers en diakenen.

 

Actie Vakantietas
Dit jaar zal de zomervakantie voor veel mensen anders verlopen dan wellicht gepland. Toch worden er plannen gemaakt en trekt een groot deel van Nederland er op uit. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben deze mogelijkheid meestal niet. Daarom organiseert Kerk in Actie in 2020 (opnieuw) de actie Vakantietas: kinderen die opgroeien in armoede krijgen via plaatselijke kerkelijke gemeenten een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Binnen de gemeente Altena hebben een aantal diaconieën de handen ineengeslagen en zij willen kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank in Sleeuwijk, zo’n vakantietas geven. Ook onze diaconie wil hier graag aan meewerken.

Misschien spreekt de actie ook u aan en wilt u dit initiatief ondersteunen. Dit kan: u kunt een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie:

 NL98RABO 0 301 504 555 onder vermelding van Actie Vakantietas. Wij zien uw bijdrage graag voor 30 juni tegemoet, zodat we de tassen aan het begin van de zomervakantie kunnen afleveren bij de Voedselbank.

Helpt u mee de tassen te vullen met vakantiepret voor kwetsbare kinderen in onze gemeente Altena?

 

Inzamelingsactie: picknicken voor Angela!
Twee jaar geleden hebben we tijdens de eerste groepsreis naar Albanië Angela Cama (18) leren kennen. Angela gaat volgend jaar aan de CHE Social Work studeren, maar dit kost 7000 euro per jaar omdat Albanië niet bij de EU hoort. Koos en Dinie zijn daarom bezig met het inzamelen van geld en wij willen hier graag een steentje aan bijdragen. Dit doen we door een picknickactie te organiseren!  U / jij kunt een picknick voor het aantal personen naar keuze bestellen. De picknick staat zaterdagochtend 11 juli voor u klaar en kan geheel volgens coronamaatregelen opgehaald worden bij d’ Ontmoeting (Gereformeerde Kerk) tussen 9.00 en 11.30.  De picknick kost voor een volwassene 7,50 euro en voor een kind 5 euro. Geef u bestelling door aan Martin Nederveen: martin.nederveen@hotmail.com / 06-14721826 voor 1 juli. Alvast bedankt! Martin Nederveen, Daan Koekkoek en Nienke Honcoop

 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer