KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

Dienst zondag 7 juni
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
Vanmorgen met medewerking van Jantine van Loon, tenorsaxofoon, Corina de Peuter, zang, Celis Dekker, orgel.
We lezen: Exodus 24 & Matteüs 28: 16-20
We zingen: Lied 695 / Lied 705: 1, 2 en 3 / Psalm 81: 1, 2 en 9 / Kinderlied: Ik zal er zijn / Lied 216 / Lied 704: 1 en 2.

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e collecte Jeugdwerk en 2e collecte Diaconaat.

 

Diensten zondag 14 juni
9.30 uur: ds. B. Ridder
18.00 uur: ds. B. Ridder. Gezamenlijke themadienst vanuit de Hervormde kerk, in de serie over de gelijkenissen van Jezus, deze keer over Lucas 16: 1-9, over de onrechtvaardige rentmeester.

De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 6 juni 10.00 uur.
Bert Ridder

 

Agenda:
- maandag 8 juni, 19.30 uur, kerkenraadsvergadering

 

Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Juni 'oefenmaand'
Deze maand mogen maximaal 30 mensen een kerkdienst bijwonen en vanaf 1 juli 100 mensen. Omdat deze maand slechts een beperkte groep mensen een dienst mogen bijwonen, gebruiken we deze maand als ‘oefenmaand' om het 'corona-protocol' te toetsen. Dit doen we met leden van de kerkenraad en andere mensen die een taak hebben bij de diensten vanaf 1 juli, zodat we voldoende voorbereid zijn voor de 'anderhalvemeterkerk'. Hoe dit gaat gebeuren, leest u binnenkort op deze Kerk brief. 

 

Eindexamens
Eindelijk zijn de uitslagen dan officieel bekend en kunnen de vlaggen uit! Van harte gefeliciteerd als je (anders dan anders) geslaagd bent voor je examen. En mocht het niet gelukt zijn: veel sterkte bij een volgende poging. Een fijne zomer gewenst!

 

Kerk open voor ontmoeting
Vanwege de Coronacrisis worden de zondagse erediensten van onze kerk online uitgezonden en is de kerk niet toegankelijk voor gemeenteleden.
Wij willen ook de komende weken de kerk  wederom open stellen voor een ieder, voor een moment van ontmoeting, bezinning, om te bidden, een waxinelichtje aan te steken of om zomaar even binnen te lopen voor een gesprekje. We gaan daarvoor de kerk op onderstaande tijden open zetten voor bezoek, te weten:

  • Vrijdagmiddag 5 juni: van 14.00 – 16.00 uur
  • Dinsdagochtend 9 juni: van 10.00 – 12.00 uur

Tijdens de openingstijden is ds. Bert Ridder en/of een ouderling aanwezig voor een gesprekje als daar behoefte aan is. Uiteraard nemen we wat de hygiëne en de onderlinge afstand betreft de vereiste voorzorgmaatregelen in acht. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

  


Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.

 

Actie Vakantietas.
Dit jaar zal de zomervakantie voor veel mensen anders verlopen dan wellicht gepland. Toch worden er plannen gemaakt en trekt een groot deel van Nederland er op uit. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben deze mogelijkheid meestal niet. Daarom organiseert Kerk in Actie in 2020 (opnieuw) de actie Vakantietas: kinderen die opgroeien in armoede krijgen via plaatselijke kerkelijke gemeenten een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Binnen de gemeente Altena hebben een aantal diaconieën de handen ineengeslagen en zij willen kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank in Sleeuwijk, zo’n vakantietas geven. Ook onze diaconie wil hier graag aan meewerken.

Misschien spreekt de actie ook u aan en wilt u dit initiatief ondersteunen. Dit kan: u kunt een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL98RABO 0 301 504 555 onder vermelding van Actie Vakantietas. Wij zien uw bijdrage graag voor 30 juni tegemoet, zodat we de tassen aan het begin van de zomervakantie kunnen afleveren bij de Voedselbank.

Helpt u mee de tassen te vullen met vakantiepret voor kwetsbare kinderen in onze gemeente Altena?

 

Albanië: oproep tot donatie & 2021
Beste gemeentes, afgelopen zondag werd er tijdens de kerkdienst in de Hervormde kerk een kort filmpje getoond waarin Evis Balili Stafa, de directrice van Global Care Albania, vertelde hoe de situatie op dit moment is in Albanië. In 2018 en 2019 zijn we met de jongerengroep van Almkerken voor Albanië bij Evis en haar staff geweest om daar vrijwilligerswerk te doen. Op dit moment is de situatie erg moeilijk, mede door de strenge lockdown (die nu iets is versoepeld). Evis vertelde dat er veel honger is, en dat het onzeker is of het centrum van Global Care in september weer open kan omdat ze het financieel erg moeilijk hebben. Het werk wat zij doen is erg belangrijk voor de wijk, en wij willen u daarom vragen om een donatie over te maken naar Stichting Hoop voor Albanië, NL52 RABO 0353 0707 77, onder vermelding van Global Care Centrum.

Daarnaast willen wij aan alle jongeren laten weten dat we na de zomer gaan beginnen met het opstarten van een nieuwe reis. We willen heel graag in de zomer van 2021, afhankelijk van de coranacrisis, opnieuw vrijwilligerswerk doen voor het Global Care Centrum. In september zullen we een oproep doen voor aanmelding. Wij zien er al enorm naar uit en vertrouwen op God dat we volgend jaar onze vrienden in Albanië weer in onze armen kunnen sluiten.

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer