KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen via YouTube. De link vindt u op de website van de kerk (gkalmkerk.nl). 

 

Dienst Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Lucas 24: 36-56
We zingen: Psalm 47: 1 en 2 / Psalm 47: 3 / Lied 663 / Lied 665 / Gezang 231: 1 en 2 (Liedboek 1973) / Gezang 231: 3 en 4 (Liedboek 1973)

 

Collecten
De collecten zijn bestemd voor 1ste  collecte  Diaconaat en 2de collecte  Ora.

 

Dienst zondag 24 mei
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt  dhr. R. Pierik uit Almkerk voor te gaan.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste  collecte Kerk in Actie/Werelddiaconaat en 2de  collecte Ora.
Wilt u nog even napraten over de dienst? In aansluiting op de dienst, tussen 11 en 12 uur kunt u de voorganger, Roel Pierik, bellen: 409024

 

Wezenzondag Collecte werelddiaconaat door kerk in actie voor de straatkinderen in Oeganda.
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.
Draag bij aan nieuw leven voor straatkinderen in Kampala; U kunt dit werk steunen door uw bijdrage! Alvast bedankt. De diaconie.

 

Dienst zondag 31 mei Pinksteren
9.30 uur: ds. B. Ridder. In deze dienst muzikale medewerking van fam. Herwig, zang en Celis Dekker, orgel
De collecten zijn deze zondag bestemd voor: 1ste  collecte Kerk in Actie en 2de  collecte Kerk.

 

Collecte zondag 31 mei 2020, Pinksteren; hulp bij een stille coronaramp; Moldavië
In het collecterooster staat Marokko als pinkstercollecte (zending) vermeld. Toen Kerk in Actie destijds dit project koos was er van corona nog geen sprake. De stille coronaramp is nu zeer urgent.
Kerk in actie heeft daarom verzocht om de pinkstercollecte, op zondag 31 mei, helemaal in het teken van de coronahulp te stellen. De diaconie van onze kerk heeft daarbij de keuze gemaakt om de Pinkstercollecte te bestemmen voor het arme Moldavië, en in het bijzonder voor de ouderen en de kinderen, die er in dit land nu helemaal alleen voor staan en moeten zien te overleven.
Via de alom bekende spaardoosjes en de violenactie hebben we al actie gevoerd voor dit land.
Een Moldavisch spreekwoord luidt ´Als het zwaar wordt, kom je erachter wie je vrienden zijn’. Daarom willen wij als diaconie hen, nu zij het zeer moeilijk en zwaar hebben in deze tijd dat het coronavirus daar rondwaart, een hart onder de riem steken en hen helpen met deze collecte. In kerkwijzer van juni en op de website van onze kerk wordt uitgebreider ingegaan op de keuze voor deze collecte en dit land.
Doet U mee aan deze goede actie en helpt U dit land via uw bijdrage of collectemunten?
Alvast bedankt. De diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 23 mei 10.00 uur.

 

Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Kerk open voor ontmoeting
Vanwege de Coronacrisis worden de zondagse erediensten van onze kerk online uitgezonden en is de kerk niet toegankelijk voor gemeenteleden.
Een aantal kerken zijn echter wel door de week soms open voor gemeenteleden voor een moment van ontmoeting, bezinning, om te bidden, een waxinelichtje aan te steken of om zomaar even binnen te lopen.
Ons hebben ook vragen bereikt om dat in onze kerk te gaan doen. Aan dit verzoek willen wij graag voldoen.
We gaan daarvoor dan ook de kerk op onderstaande tijden open zetten voor bezoek, te weten:

  • dinsdag 26 mei: van 10.00 – 12.00 uur
  • vrijdag 29 mei: van 14.00 – 16.00 uur

Tijdens de openingstijden is ds. Bert Ridder en/of een ouderling aanwezig voor een gesprekje als daar behoefte aan is. Uiteraard nemen we wat betreft de hygiëne en de onderlinge afstand de vereiste voorzorgmaatregelen in acht.

 

Gemeentevergadering
Beste gemeenteleden, helaas is het vanwege de corona-crisis niet mogelijk om de jaarlijkse gemeentevergadering te houden. Om toch verantwoording naar de gemeente te kunnen afleggen over de belangrijkste activiteiten die afgelopen seizoen zijn gepasseerd, treft u via   https://tinyurl.com/yd7uzvq3 het jaarverslag 2019 van onze kerk en de notulen van de vorige gemeentevergadering (27 mei 2019). In het jaarverslag vindt u ook de financiële verslaglegging en de begroting van de kerk en diaconie. Omdat uw instemming belangrijk is, vraag ik u eventuele vragen en/of opmerkingen voor 1 juni a.s. per e-mail aan mij (Jan Kant) kenbaar te maken via scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.nl. Alvast hartelijk dank! 

 

Update jeugdwerk
Op de site staat wekelijks het verhaal met verwerkingen voor kinderen. Op die manier kun je als ouders thuis met de kinderen aan de slag met de opdrachten van de kindernevendienst.
Er zijn uitwerkingen te vinden voor  21 mei, Hemelvaartsdag, en ook voor zondag 24 mei staan de materialen op de site!
Leuk om eens te lezen hoe jullie met het geloof bezig zijn of een foto te posten van een verwerking van een van de kinderen op d’ Ontmoeting Online.
Marian Timmermans

 

Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer

Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.

Er zijn bij de kerk 2 collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten (geen geld) kunt doen: 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.Verschijning Kerk wijzer
In de eerste week van juni hopen we weer een papieren versie van Kerk wijzer te verspreiden. Copij voor deze editie kan tot uiterlijk 20 mei ingeleverd worden. Heeft u nog iets leuks/bijzonders te melden of meegemaakt dat je wilt delen met de gemeente? Schroom dan niet om dat in te sturen. Een foto, een verhaal of een gedicht het is allemaal welkom.  DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer