KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Diensten
In de morgendienst, 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Exodus 20: 1-21
We zingen: Lied 215: 1, 2, 6 en 7 / Lied 975: 1, 2 en 3 / Psalm 119: 21 – Kinderlied – Psalm 119: 40 / Luisterlied: Tien Woorden Rap – Kom zing mee / Lied 912 / Lied 418 

Tien Woorden Rap:
Ken jij de 10 woorden, woorden 1 tot 10?
Laat ze dan eens horen, dat wil ik wel eens zien!
Deze woorden zijn gegeven als 10 vriendjes voor het leven.
Eén is God, die maakt je vrij, er is geen ander zoals Hij.
Twee wil zeggen, God en jij, daar horen echt geen beelden bij.
Drie dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan.
De dag van God is nummer vier, bevrijdingsdag voor mens en dier,
zodat je week’lijks even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld.
Vijf gaat om je ouders en jij, wees goed voor elkaar, daar leef je bij.
Maak niet dood laat zes je horen, knoop dat heel goed in je oren.
Een maatje is zegt nummer zeven iets heel kostbaars in je leven,
dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.
Acht zegt stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.
Negen laat dat vals gepraat waarmee je and’re mensen schaadt.
Tien zegt vaar je eigen koers, wees dan vrij en niet jaloers
op wat een ander heeft of kan, daar word je ongelukkig van.
Dit zijn de 10 woorden, de woorden 1 tot 10.
Je hebt ze kunnen horen, iets om te doen misschien?


De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds. B. Ridder ook te leiden. Dit is een vesper vanuit de Hervormde kerk.
We lezen: Psalm 124
Luisterliederen: Psalm 138 / Stil, mijn ziel, wees stil / Lied 904 (Gezang 427)

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen op internet via YouTube. De link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (gkalmkerk.nl). 


Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste  collecte Kerk en 2de  collecte Ora en in de avonddienst voor 1ste rondgang Kerk en 2de rondgang Diaconie.

 

Dienst Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
In deze dienst, aanvang 9.30 uur, hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
De collecten zijn bestemd voor 1ste  rondgang Diaconaat en 2de rondgang Ora.


Dienst zondag 24 mei
9.30 uur: dhr. R. Pierik uit Almkerk
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste  collecte Kerk in Actie/Werelddiaconaat en 2de  collecte Ora.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 16 mei 10.00 uur.
Bert Ridder


Kerkbrief met Hemelvaart
Berichten voor de kerkbrief van volgende week kunnen worden aangeleverd tot woensdag 17.00 uur.


Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.


(Geen) eindexamens
Corona heeft veel veranderd, ook wat betreft school en examens… Geen eindexamen zoals in andere jaren. Voor de één een uitkomst, voor de ander een teleurstelling. Inmiddels zullen verschillende van jullie weten of je met je schoolresultaten al dan niet geslaagd bent. Anderen wachten misschien nog op de uitslag. Begin juni is alles afgerond en op 4 juni worden de resultaten officieel bekendgemaakt. Daarna willen we, zoals gebruikelijk, jullie graag feliciteren of een hart onder de riem steken! Geef even door aan Paul of mij of je dit jaar examen doet/hebt gedaan: paulschermers@gkalmkerk.nl, 06-14358615 en predikant@gkalmkerk.nl, 06-50815958
Bert Ridder


Kerk open voor ontmoeting
Vanwege de Coronacrisis worden de zondagse erediensten van onze kerk online uitgezonden en is de kerk niet toegankelijk voor gemeenteleden. Een aantal kerken zijn echter wel door de week soms open voor gemeenteleden voor een moment van ontmoeting, bezinning, om te bidden, een waxinelichtje aan te steken of om zomaar even binnen te lopen. Ons hebben ook vragen bereikt om dat in onze kerk te gaan doen. Aan dit verzoek willen wij graag voldoen.
We gaan daarvoor dan ook de kerk op onderstaande tijden open zetten voor bezoek, te weten:

  • dinsdag 19 mei: van 10.00 – 12.00 uur 
  • dinsdag 26 mei: van 10.00 – 12.00 uur
  • vrijdag 29 mei: van 14.00 – 16.00 uur

Tijdens de openingstijden is ds. Bert Ridder en/of een ouderling aanwezig voor een gesprekje als daar behoefte aan is. Uiteraard nemen we wat betreft de hygiëne en de onderlinge afstand de vereiste voorzorgmaatregelen in acht.

 

Update jeugdwerk
Op de site staat wekelijks het verhaal met verwerkingen voor kinderen. Op die manier kun je als ouders thuis met de kinderen aan de slag met de opdrachten van de kindernevendienst. Er zijn uitwerkingen te vinden voor zondag 17 mei, centraal staan de regels die God geeft in Exodus 20. Ook voor 21 mei, Hemelvaartsdag, en zondag 24 mei staan de materialen op de site!
Leuk om als gezin eens te lezen hoe jullie met het geloof bezig zijn of een foto te posten van een verwerking van een van de kinderen op d’ Ontmoeting Online.
Marian Timmermans


Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.
Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.

 

Verschijning Kerk wijzer
In de eerste week van juni hopen we weer een papieren versie van Kerk wijzer te verspreiden. Copij voor deze editie kan tot uiterlijk 20 mei ingeleverd worden.
Heeft u nog iets leuks/bijzonders te melden of meegemaakt dat je wilt delen met de gemeente? Schroom dan niet om dat in te sturen. Een foto, een verhaal of een gedicht het is allemaal welkom.  DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer