KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Dienst zondag 10 mei 9.30 uur
Deze zondag hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
Vandaag m.m.v. Menno Alberts, piano, Caroline Alberts, zang, Celis Dekker, orgel & piano, Corina de Peuter, zang.

We lezen: Exodus 19
We zingen: Psalm 67: 1 en 2 / Heer, U bent mijn leven / Lied 405: 1, 3 en 4 / Kinderlied: Ik neem even de tijd / Lied 906: 2, 7 en 8 / Gebed om zegen (Sela)

Heer, U bent mijn leven:
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
een met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer,
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Godsrijk.


Gebed om zegen:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.


De dienst is zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen op internet via YouTube. De link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (gkalmkerk.nl). 

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste  collecte Jeugdwerk en 2de  collecte Diaconaat.


Dienst zondag 17 mei
09.30 uur: ds. B. Ridder
18.00 uur: ds. B. Ridder, vesper vanuit de Hervormde kerk
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1e collecte Kerk en 2e collecte Ora en in de avonddienst voor 1e rondgang Kerk en 2e rondgang Diaconie.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 9 mei 10.00 uur.
Bert Ridder


Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.


Van de kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad heeft afgelopen week weer voor het eerst op gepaste afstand vergaderd. Met elkaar hebben we gekeken hoe de kerkelijke activiteiten allemaal verlopen en waar zo mogelijk nog aanvullingen wenselijk zijn. Enkele ideeën zijn besproken en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Heeft u nog ideeën of mist u nog iets. Dan horen wij dat graag.

Hoewel een aantal maatregelen de komende tijd wat versoepeld worden, heeft dat nog niet zoveel gevolgen voor de kerken. Tot 1 juli zullen in ieder geval de kerkdiensten online uitgezonden blijven worden. Of en in welke vorm we na 1 juli weer “normale” kerkdiensten kunnen houden zal de komende weken verder bekeken worden.
Wij houden u op de hoogte.


(Geen) eindexamens
Corona heeft veel veranderd, ook wat betreft school en examens… Geen eindexamen zoals in andere jaren. Voor de één een uitkomst, voor de ander een teleurstelling. Inmiddels zullen verschillende van jullie weten of je met je schoolresultaten al dan niet geslaagd bent. Anderen wachten misschien nog op de uitslag. Begin juni is alles afgerond en op 4 juni worden de resultaten officieel bekendgemaakt. Daarna willen we, zoals gebruikelijk, jullie graag feliciteren of een hart onder de riem steken!
Geef even door aan Paul of mij of je dit jaar examen doet/hebt gedaan: paulschermers@gkalmkerk.nl, 06-14358615 en predikant@gkalmkerk.nl, 06-50815958
Bert Ridder


Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.
Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.

 
Update jeugdwerk
De coronatijd maakt van alles los aan mooie initiatieven zoals nietalleen.nl. Nu is er ook vanuit een kerk in Amsterdam een coronaklaagmuur gestart. Op www.coronaklaagmuur.nl kun je jouw klacht posten. En ik vermoed dat de site wel een indruk geeft waar Nederlanders zoal tegenaan lopen.

Waar de kinderen volgende week weer naar school mogen, is dat voor middelbare scholieren en studenten nog even anders. Zij moeten nog thuis studeren. Sportwedstrijden zijn nog niet mogelijk, alle voetbalwedstrijden herhalingen. Van feestjes nog geen sprake.

In het leven van een jongere, zegt orthopedagoog Levi van Dam (Universiteit van Amsterdam), staan zes weken sociaal isolement praktisch gelijk aan zes jaar. “In die tijd hadden ze héél veel kunnen doen – hun leven gaat razendsnel. Ze moeten eropuit trekken, andere mensen ontmoeten, relaties onderhouden, teleurstellingen verwerken. In die zin is de impact van een intelligente lockdown op jongeren heel groot.”

Genoeg voer om te klagen. Veel oude culturen en volken vonden dat je moest kunnen klagen.
Klagen is beter dan opkroppen.
Omdenken: ‘Klagen is brandstof voor verbetering.’

In de Bijbel staan ongeveer veertig psalmen die we rekenen tot de klaagpsalmen. In deze psalmen hoor je de dichter klagen. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe zwaar en moeilijk het is. Het zijn vaak persoonlijke psalmen, maar soms lijkt de klacht ook vanuit een hele groep te komen.
De opbouw is steeds als volgt:
- de dichter vertelt over zijn (nood)situatie
- hij belijdt zijn vertrouwen in God
- hij dankt God die altijd bereid is om mensen te helpen.

We hebben jongeren aangemoedigd om Psalm 13 te lezen.
Met een opvallend detail: zelfs klaagpsalmen eindigen niet in mineur.
Marian Timmermans

Tip: Op de site vind je voor de kinderen het verhaal (Exodus 19) en de verwerkingen van deze week.


d’Ontmoeting Online - Op afstand, en toch verbonden
In deze  bijzondere tijd waar we de dienst volgen via een beeldscherm, elkaar als kerkleden niet ontmoeten en ook vrienden en familie op een afstandje moeten houden, is het belangrijk dat we elkaar niet uit het oog te verliezen. Daarom is er een zogenaamde “padlet” aangemaakt. Een plek waar we berichten kunnen delen wat ons bezig houdt deze dagen en daarbij ook kan zien wat anderen doen. Van een boekje lezen in de tuin, een spelletje met de kinderen, tips en suggesties, tot een rondje lopen met de hond, alles is welkom. Als gemeente verbonden blijven is belangrijk en deze padlet is een leuke manier om hier vorm aan te geven.

De padlet is te vinden op onze site ‘www.gkalmkerk.nl’ onder de knop “d’Ontmoeting online”. Deze online ontmoeting is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen buiten onze gemeente. Op de website van de kerk staat ook een korte handleiding hoe padlet werkt.
Martin en Paul


Verschijning Kerk wijzer
In de eerste week van juni hopen we weer een papieren versie van Kerk wijzer te verspreiden. Copij voor deze editie kan tot uiterlijk 20 mei ingeleverd worden.
Heeft u nog iets leuks/bijzonders te melden of meegemaakt dat je wilt delen met de gemeente? Schroom dan niet om dat in te sturen. Een foto, een verhaal of een gedicht het is allemaal welkom.  DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer