KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Dienst zondag 3 mei 9.30 uur
Deze zondag hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Exodus 17: 8-16 & Deuteronomium 25: 13-19
We zingen: Psalm 92: 1, 3 en 6 / Lied 218 / Heer, U bent mijn leven (luisterlied) / Lied 756: 1, 4, 5 en 6 / Kinderlied: Mijn God is zo groot / Lied 865

Heer, U bent mijn leven:

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
U woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
een met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer,
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Godsrijk.

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen op internet via YouTube. De link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (gkalmkerk.nl). 


Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste    collecte Kerk in Actie/Noodhulp en 2de  collecte Kerk.


Dienst zondag 10 mei
9.30 uur: ds. B. Ridder.
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste  collecte Jeugdwerk en 2de  collecte Diaconaat.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 2 mei 10.00 uur.


Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

 

Mogelijkheid bijdrage collecte over te maken via rekeningnummer
Zolang de kerkdiensten niet fysiek gehouden kunnen worden tijdens de dienst in onze kerk, wordt u de mogelijkheid geboden om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.         
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie te bestemmen voor diaconale doelen waaronder Kerk in Actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar deze diaconale doelen. U kunt uw collecte telkens (of in één keer) voor deze mooie doelen in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van: collecte diaconale doelen.


Mogelijkheid bijdrage collecte via munten
Er zijn bij de kerk 2 stuks collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten kunt doen. 1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk, en 1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie. Dit zal ook op de bussen zijn aangegeven. Het is niet de bedoeling ook geld in deze bussen te stoppen; de bussen zijn alleen bestemd voor uw bijdrage middels de collectemunten.
De collectemunten kunnen per mail bij Ad van Andel (andelaj@planet.nl) besteld worden.


Update jeugdwerk

Via de jeugdkerk app komen er heel wat plaatjes binnen hoe de tieners hun vakantie nu invullen. Slopen, varen, in de tuin zitten, tekenen, enz. Leuk om te zien! Zondag staat in de kindernevendienst het verhaal centraal van het volk Israël dat moet vechten tegen Amalek. God geeft het volk de overwinning op een bijzondere manier.

Ook in Nederland staan herdenken en vieren van een overwinning gepland. Herdenken vanuit huis. Op de plek waar ieder jaar duizenden kinderen met hun ouders samenkomen tijdens de Nationale Kinderherdenking, creëren ze dit jaar het allergrootste eerbetoon, van kinderen, voor Nederland. Er zal een enorm monument in driekleur ontstaan waar alle kinderen aan mee kunnen doen.  
Ieder kind mag een bloem, met daarbij een vrijheidswens voor Nederland doen.
Op 5 mei, verspreiden ze al deze wensen over Nederland.
Tips: Op www.nationalekinderherdenking.nl/veteranen vind je korte filmpjes van veteranen in gesprek met kinderen. Ga naar www.nationalekinderherdenking.nl/aanmelden-vrijheidsbloem
- Vul (in max 70 tekens) de vrijheidswens in (van het kind). 
- Meld je aan en jouw bloem wordt neergelegd op 4 mei.
- Op de website www.nationalekinderherdenking.nl/livestream kun je zien via welke kanalen de live stream te volgen is.
- Op 5 mei verspreiden ze alle wensen van kinderen over Nederland.
Een hartelijke groet, Marian Timmermans


d’Ontmoeting Online - Op afstand, en toch verbonden
In deze  bijzondere tijd waar we de dienst volgen via een beeldscherm, elkaar als kerkleden niet ontmoeten en ook vrienden en familie op een afstandje moeten houden, is het belangrijk dat we elkaar niet uit het oog te verliezen. Daarom is er een zogenaamde “padlet” aangemaakt. Een plek waar we berichten kunnen delen wat ons bezig houdt deze dagen en daarbij ook kan zien wat anderen doen. Van een boekje lezen in de tuin, een spelletje met de kinderen, tips en suggesties, tot een rondje lopen met de hond, alles is welkom. Als gemeente verbonden blijven is belangrijk en deze padlet is een leuke manier om hier vorm aan te geven.

De padlet is te vinden op onze site ‘www.gkalmkerk.nl’ onder de knop “d’Ontmoeting online”. Deze online ontmoeting is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen buiten onze gemeente. Op de website van de kerk staat ook een korte handleiding hoe padlet werkt.
Martin en Paul 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer