KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Dienst zondag 26 april 9.30 uur
Deze zondag hoopt dhr. R. Pierik voor te gaan.
We lezen: Johannes 20:19-29
We zingen: Psalm 103:1,5 / Psalm 103:3 / Lied 538:1 / Lied 633:3,4,5 / Kinderlied /  Lied 653:1,4 / Lied 657:1,4

1 Tomas heeft Jezus niet gezien,  /  hij was die avond weg.
En ongelovig roept hij uit:  /  ik geloof niet wat je zegt. (2x)

2 Wanneer mijn ogen zelf niet zien  / de tek’nen van het slaan,
geloof ik niet dat Jezus leeft, / dat Hij is opgestaan. (2x)

3 Maar Jezus komt en laat hem zien  /  Zijn handen en Zijn zij
en Tomas stamelt: lieve Heer,    /  de twijfel is voorbij. (2x)            

4 Nu jij Mij ziet, geloof je wel   /   dat Ik ben opgestaan.
Maar zalig zij, die zonder zien /   geloven in Mijn naam. (2x

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen op internet via YouTube. De link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (gkalmkerk.nl). 
-   Klik op ‘Kerkradio’  
-   Klik op ‘Beelduitzending’
De beelduitzending zal na uiterlijk 7 dagen verdwijnen. De kerkradio zal beschikbaar blijven zoals altijd.


Kindernevendienst.
Klik hier voor informatie over de kindernevendienst van zondag 26 april.

 

Collecten
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste    rondgang Diaconaat  en 2de  rondgang Ora.

 

Dienst zondag 3 mei
9.30 uur: ds. B. Ridder
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste    rondgang Kerk in Actie/Noodhulp en 2de  rondgang Kerk.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 25 april 10.00 uur.
Bert Ridder

 

Avonddiensten
De Hervormde Gemeente houdt t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.
Bert Ridder

 

Collecten
Omdat de kerkdiensten  tot nader bericht niet gehouden worden in ons kerkgebouw,  kunnen we de collecten niet fysiek houden tijdens de dienst. Daarom bieden we de mogelijkheid om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is NL98RABO 0 301 504 555.
Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn,  de collecten van de diaconie telkens te bestemmen voor Kerk in actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie.
U kunt uw collecte dus telkens (of in één keer) voor het mooie werk van Kerk in actie in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van collecte kerk in actie.

Collecten munten
Door een aantal gemeenteleden is de vraag gesteld of het ook mogelijk is om de collectemunten te gebruiken voor de wekelijkse collecten van de kerk en diaconie. Vanaf dit weekend zijn er bij de kerk 2 stuks collectebussen aan de gevel van de kerk bevestigd, waarin u uw collectemunten kunt doen.
1 bus is bestemd voor de collecte van de Kerk
1 bus is bestemd voor de collecte van de Diaconie.
Dit zal ook op de bussen zijn aangegeven.
Het is niet de bedoeling ook geld in deze bussen te stoppen, de bussen zijn alleen bestemd voor uw bijdrage middels de collectemunten.
De collectemunten kunnen per mail bij Ad van Andel (andelaj@planet.nl) besteld worden.
Over de mogelijkheid van digitaal collecteren middels een app, zal komende week een overleg zijn. Echter de kosten hiervan kunnen behoorlijk zijn, hetgeen ten kosten gaat van uw bijdrage.


Update jeugdwerk

Wat doet u bij het zien van vier jongeren die gezellig arm in arm lopen door Almkerk?
A Dan bel ik de handhavingshotline, het nummer staat al in mijn mobiel.
B Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus ik geef op afstand een waarschuwing.
C Ik ken ze vast dus ik sluit bij ze aan.
D Ik zeg niks. Het is hun eigen verantwoording. 

Nu er geen jeugdwerkbijeenkomsten zijn, bereiken we kinderen en jongeren met behulp van de digitale middelen. Dat gebeurt wekelijks en op allerlei manieren. Ze krijgen een dilemma. Ze ontdekken dat we ook vanuit de Bijbel kunnen stellen dat klikken een mens niet populair maakt (Jozef). Maar een verklikker kan ook je leven redden. Denk aan Mordechai die een aanslag verijdelde of het neefje van Paulus. Zijn oplettendheid maakte dat Paulus kon ontsnappen.
‘Let een beetje op elkaar’ is de boodschap van Mark Rutte. Ik vind het heel mooi om te merken hoe leiders en ouders dat doen. Ouders die materialen downladen en zo aan de slag gaan thuis met de kinderen. Zo kreeg ik foto’s geappt van gezinnen die het Paasspel hebben gespeeld met elkaar.
Jeugdleiders en jongeren die bijeenkomen met Houseparty, beeldbellen. Andere leiders dagen de jongeren uit met een quiz van Bijbelse emoticons, vragen hoe het met de tentamens gaat in deze gekke tijd en in de mini-appgroep Emmickhofje bestuderen we samen het boek Openbaringen.

Ongeveer een jaar geleden koos de gemeente voor relationeel jeugdwerk. Niet de activiteit staat centraal, maar het zien en in contact blijven met kinderen en jongeren. Daar ligt nog veel werk voor ons als jeugdwerkteam. Maar gelijk is het mooi en van waarde om te merken dat men elkaar blijft ‘zien’. Ook nu.

Tot slot, het verhaal voor zondag 26 april, Exodus 15:22-27, voor de kinderen wordt deze week niet gelezen tijdens de dienst, maar is hier te downloaden op de site. Ook staan er 4 verwerkingen op de site.

Een hartelijke groet, Marian Timmermans

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer