KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

We hebben Pasen gevierd, we leven hoopvol de toekomst tegemoet. Voor Israël betekent Pasen vieren uittocht, bevrijding uit de slavernij van Egypte. Maar ze zijn niet zomaar in het beloofde land, er is eerst een barre tocht met allerlei beproevingen door de woestijn… Herkenbaar denk ik, ook wij zijn mensen onderweg, met Pasen in de rug, maar juist in deze tijd lijkt het Koninkrijk van God nog zo ver weg. Of is het misschien ook wel dichtbij? Daarover denken we vanmorgen na. En we mogen weten: in zijn grote barmhartigheid heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop (1 Petrus 1: 3). We hopen en vertrouwen op een gezegende dienst!
Bert Ridder

 

Dienst zondag 19 april 9.30 uur
Deze zondag hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
We lezen: Exodus 16: 1-5, 11-24, 31-35
We zingen: Lied 216 / Glorie aan God (opname Nederland Zingt) / Psalm 105: 1, 15 en 18 / Kinderlied: Manna / Evangelische Liedbundel 191: 1 / Lied 221
Manna / Evangelische Liedbundel 191: 1 / Lied 221

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij is het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x)

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
‘Heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!’
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij is verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God (4x).

Veilig in Jezus’ armen,
veilig in Jezus’ hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig in Jezus’ hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live in beeld te volgen op internet via YouTube. De link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (gkalmkerk.nl). 
-   Klik op ‘Kerkradio’  
-   Klik op ‘Beelduitzending’

De beelduitzending zal na uiterlijk 7 dagen verdwijnen. De kerkradio zal beschikbaar blijven zoals altijd.


Kindernevendienst.
Klik hier voor informatie over de kindernevendienst van zondag 19 april.


Collecten
De collecten zijn bestemd voor: 1e collecte Kerk en 2e collecte  Diaconaat.


Dienst zondag 26 april
9.30 uur: dhr. R. Pierik. De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e rondgang Diaconaat  en 2e rondgang Ora.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265.
Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 18 april 10.00 uur.
Bert Ridder

 

Diensten komende periode
We gaan ervan uit dat we zeker tot 1 juni nog online-diensten zonder kerkgangers zullen houden.
In deze periode gaan er geen gastvoorgangers voor, Roel Pierik hoopt op 26 april en 24 mei voor te gaan, ondergetekende in de overige morgendiensten.

De Hervormde Gemeente houdt vanaf vandaag, zondag 19 april, t/m 31 mei online avonddiensten in de vorm van een vesper, dus een wat kortere dienst. Wanneer u deze dienst wilt beluisteren, kunnen de kerkradioluisteraars afstemmen op de Hervormde kerk, kanaal 1. Als u online wilt luisteren of kijken, ga dan naar www.hervormdalmkerk.nl en daar vindt u meteen de mogelijkheid ‘kijk live naar de dienst’ of ‘luister live naar de dienst’.

Bert Ridder

Collecten
Omdat de kerkdiensten  tot nader bericht niet gehouden worden in ons kerkgebouw,  kunnen we de collecten niet fysiek houden tijdens de dienst. Daarom bieden we de mogelijkheid om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.        

Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn,  de collecten van de diaconie telkens te bestemmen voor Kerk in actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie.
U kunt uw collecte dus telkens (of in één keer) voor het mooie werk van Kerk in actie in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van collecte kerk in actie.

 

Contact met elkaar
Door de coronacrisis hebben we als gemeente minder fysiek contact met elkaar.
De kerkenraad probeert zoveel mogelijk op de ontstane situatie in te spelen. Zo zijn er nu de online kerkdiensten en worden de onderlinge contacten op een ander wijze ingevuld dan gebruikelijk.
De vraag die bij de kerkenraad speelt is of we als kerkelijke gemeenschap nog andere initiatieven op moeten zetten om contact met elkaar te onderhouden of ondersteuning te verlenen. Wij horen graag of daar behoefte aan is. Ideeën of suggesties daarvoor zijn van harte welkom. U kunt deze mailen naar: voorzitter@gkalmkerk.nl .

 

Verschijning Kerk wijzer
Omdat er weinig nieuws is te melden voor de Kerk wijzer zal deze in mei niet verschijnen.
De verjaardagen van de 75+ers  voor mei staan nog in Kerk wijzer van april.
Heeft u iets te melden? Dan kan dat nu via de kerkbrief.
De redactie van Kerk wijzer.

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer