KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Diensten in de Stille Week

Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur, viering van het avondmaal, voorganger ds. B. Ridder, orgel Celis Dekker, zang Corina de Peuter.
U kunt het avondmaal thuis bij kerkradio of internetuitzending meevieren. We vragen u van tevoren een stukje brood en zo mogelijk een klein glaasje wijn of druivensap klaar te zetten, voor ieder van de aanwezigen apart. Wanneer in de kerk het moment daar is dat we brood en wijn nemen, kunt u ook thuis het brood eten, de wijn of het druivensap drinken. Zo hopen we op een gezegende viering, dat we ons verbonden mogen weten met de Heer en met elkaar.
We lezen: Lucas 22: 7-20, 39-46
We zingen: Psalm 107: 1 en 3 / Lied 558: 1 en 4 / Lied 377: 1 en 5 / Psalm 107: 4 / God zal zorgen… (A.F. Troost, melodie Lied 905)

Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur, voorganger ds. B. Ridder, orgel Celis Dekker, dwarsfluit Laura Kaasjager-Dekker, zang Corina de Peuter.
We lezen: Marcus 14: 32-54, 66-72, Marcus 15: 1-47
We zingen: Lied 562: 1 en 3 / Lied 570 / Tong en taal / Lied 576a: 1 / Tong en taal / Lied 590: 1, 3 en 5

Stille Zaterdag, 21.00 uur,  Paaswake met doopgedachtenis, voorganger dhr. Roel Pierik.
 

Dienst zondag 12 april 9.30 uur, Paasmorgen
Deze zondag hoopt ds. B. Ridder voor te gaan, m.m.v. Corina de Peuter-Arendse, zang, Celis Dekker, orgel. Extra muzikale medewerking in deze dienst is er van Martijn en Anja van Wijk, hoorn en Fleur van Wijk, trompet.

We lezen: Johannes 20: 1-18
We zingen: Psalm 118: 1 en 9 / Lied 624: 1 / Lied 600: 1, 2 en 5 / Lied 642: 1, 2, 4 en 8 / Kinderlied: Hij leeft / Gezang 210: 1, 3 en 4 (Liedboek 1973) / Lied 634

De diensten zijn zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live via beeld te volgen op internet. Dit zal op YouTube uitgezonden worden en de link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (www.gkalmkerk.nl). 
-   Klik op ‘Kerkradio’  
-   Klik op ‘Beelduitzending’
De beelduitzending zal na uiterlijk 7 dagen verdwijnen. De kerkradio zal beschikbaar blijven zoals altijd.


Collecten
Op witte donderdag zijn de collecten bestemd voor: 1e rondgang Kerk en 2e rondgang Diaconaat.
Op zondag 12 april zijn de collecten bestemd voor: 1e rondgang PKN Jop / Jeugdwerk en 2e rondgang Ora.

  

Dienst zondag 19 april
9.30 uur: ds. B. Ridder
De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1e rondgang Kerk en 2e rondgang Diaconaat.

 

Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265.
Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 11 april 10.00 uur.
Bert Ridder

 

Omzien naar elkaar

  • .......
  • We denken ook aan de bewoners van Altenahove, Antonia, Thomashuis, Goezate Werkendam en De Lemmenskamp Woudrichem en zoveel meer mensen in soortgelijke situaties die nu geen bezoek mogen ontvangen. Een kaartje of andere vorm van belangstelling en meeleven doet goed.

 

Van de kerkenraad
Door het Coronacrisis is er binnen onze kerk ook veel veranderd de laatste weken.
Zo blijven o.a. de kerkdeuren op zondagochtend gesloten voor gemeenteleden, moeten de pastorale contacten heel erg beperkt worden, is er geen club of kampweekend voor de jeugd en kunnen andere bijeenkomsten niet doorgaan.

Echter we zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Op allerlei creatieve manieren proberen we toch als kerkgemeenschap invulling te geven aan onze christelijke opdracht. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de wekelijks digitale kerkdiensten die gehouden worden, waardoor we toch zónder elkaar mét elkaar verbonden zijn. Ook voor de jongeren zijn digitale vormen van contacten met elkaar opgezet. 

Een ander belangrijk onderdeel is de pastorale zorg die zeker voor ouderen en alleenstaanden op dit moment prioriteit heeft. De predikant, de ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers, wijkmedewerkers en gemeenteleden doen er alles aan om er in deze tijd voor elkaar te zijn. Ik ben heel dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

In deze stille week zijn we op weg naar Pasen. Normaal genomen komen we op Paasmorgen in een volle kerk bij elkaar om de opstanding van Christus in een feestelijke dienst te vieren. Dit jaar zullen we in een huiselijke omgeving de boodschap van Pasen digitaal mogen beleven. Ik hoop dat de woorden die we dan mogen horen, zeker in deze bijzondere tijd, ons allen toch ook kracht en vertrouwen mogen geven.  Ik wil dat graag onderstrepen met de volgende woorden uit lied 642: Ik zeg het allen dat Hij leeft. Dat Hij is opgestaan. Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft, waar wij ook staan of gaan.

Namens de kerkenraad wens ik jullie allen goede paasdagen toe. 
Kees Noorloos


Collecten
Omdat de kerkdiensten  tot nader bericht niet gehouden worden in ons kerkgebouw,  kunnen we de collecten niet fysiek houden tijdens de dienst. Daarom bieden we de mogelijkheid om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.        
Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is NL98RABO 0 301 504 555.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn,  de collecten van de diaconie telkens te bestemmen voor Kerk in actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie.

U kunt uw collecte dus telkens (of in één keer) voor het mooie werk van Kerk in actie in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van collecte kerk in actie.


Gevonden
Op het bankje in de Pastorietuin is een blauw horloge gevonden. Wie dit kwijt is kan contact opnemen met Gerda Koekkoek.

 

Tips voor het gezin vanuit het jeugdwerk

  • Donderdagavond 9 april is er op NPO 1, 20:30 uur, weer The Passion. Dit jaar met het thema, hoe
  • kan het ook anders: ‘Geef mij nu je angst’.
    Samen kijken kan mooie gesprekken opleveren over het verhaal van Goede Vrijdag & Pasen.
  • Tot 11 april is er voor ieder gezin een spel over Goede Vrijdag en Pasen. Het ligt bij de bonusfolders bij de Albert Heijn te Almkerk. Om het spel te spelen heb je het spel nodig en een flinke zak met gekleurde M&M’s (of smarties). Let op: in minimaal 6 kleuren.
  • Het verhaal van 12 april voor de kindernevendienst gaat over de opstanding van Jezus.
    Evenals vorige week zijn er opdrachten en 3 verwerkingen te downloaden op de site van de kerk. Ook het verhaal (voor de middenbouw) is te downladen.

Iedereen een vreugdevol Pasen toegewenst!
Jeugdwerkteam Gereformeerde Kerk Almkerk: Paul Schermers, Martin Nederveen en Marian Timmermans 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer