KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

De beperkende maatregelen houden nog geruime tijd aan… Dat vraagt geduld en discipline van ons.
Wellicht is de Stille Week die nu voor ons ligt een gelegenheid om ons te bezinnen op waar we in beland zijn en hoe we verder kunnen.
We worden bepaald bij het lijden (Goede Vrijdag), bij bemoediging (avondmaal op Witte Donderdag), bij hoop (licht ontstoken in de nacht op Stille Zaterdag), en we mogen ons ook verheugen op Pasen: de dood krijgt niet het laatste woord, God houdt de toekomst voor ons open.

Bert Ridder

Dienst zondag 5 april, zesde zondag in de 40-dagentijd, Palmpasen
Ook deze dienst is een dienst zonder kerkgangers, rechtstreeks te beluisteren via kerkradio en internet. Bovendien is de dienst live via beeld te volgen, zie mededeling verderop in de kerkbrief.

Er is deze zondag alleen een morgendienst, ds. B. Ridder hoopt voor te gaan, m.m.v. Corina de Peuter-Arendse, zang, Celis Dekker, orgel.

We lezen: Matteüs 27: 45-56 & 62-66.
We zingen: Psalm 42: 1 en 3 / Lied 1003 (aangepast, zie tekst) / Lied 575: 1 en 3 / Kinderlied: Hemelhoog 195: 1 en 2, We zwaaien met takken… / Psalm 91: 1 / Lied 801: 1, 4, 5 en 7

Lied 1003 – aangepast op tijden van corona

1) Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen
  als een teken van uw trouw,
  worden wij bevrijd van zorgen?
  God, kom gauw.

2) Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen......

3) Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen......

4) Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen......

5) Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen......

6) Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen......


Live-beelduitzending
Naast de kerkradio zal deze zondag de dienst ook met beeld te volgen zijn op internet.
Dit zal op YouTube uitgezonden worden en de link hiernaartoe is op de website van de kerk terug te vinden (gkalmkerk.nl).  -   Klik op ‘Kerkradio’               -  Klik op ‘Beelduitzending’

De beelduitzending zal na uiterlijk 7 dagen verdwijnen. De kerkradio zal beschikbaar blijven zoals altijd.


Collecten
Omdat de kerkdiensten  tot nader bericht niet gehouden worden in ons kerkgebouw,  kunnen we de collecten niet fysiek houden tijdens de dienst. Daarom bieden we de mogelijkheid om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie. 

Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
Het rekeningnummer van de Diaconie is NL98RABO 0 301 504 555.

Deze zondag zijn de collecten volgens het collecterooster bestemd voor: 1ste  collecte  PKN Jop / Jeugdwerk en 2de  collecte Ora.

Witte donderdag: 1ste   collecte Kerk en 2de   collecte  Diaconaat.
Paaszondag: 1ste  collecte  Kerk in Actie / Paascollecte en 2de  collecte Ora.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, de collecten van de diaconie telkens te bestemmen voor Kerk in actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie.

U kunt uw collecte dus telkens (of in één keer) voor het mooie werk van Kerk in actie in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie: onder vermelding van collecte kerk in actie.


Diensten in de Stille Week en met Pasen
Zoals gebruikelijk zijn er vieringen en diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, uiteraard aangepast aan de situatie, dus in zo klein mogelijk bezetting in de kerk.
Ds. B. Ridder hoopt in de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen voor te gaan.
Dhr. Roel Pierik hoopt de viering op Stille Zaterdag te leiden.

In de diensten bespeelt Celis Dekker het orgel en/of de piano en verzorgt Corina de Peuter Arendse de zang.
Het streven is om ook deze diensten met beeld uit te zenden.

We hebben er voor gekozen om ook in deze situatie op Witte Donderdag het avondmaal, juist om in deze tijd een vorm van verbondenheid te ervaren. Ook al is het op afstand, we mogen ons aan elkaar verbonden weten door Gods Geest. U kunt het avondmaal thuis bij kerkradio of internetuitzending meevieren. We vragen u van tevoren een stukje brood en zo mogelijk een klein glaasje wijn of druivensap klaar te zetten, voor ieder van de aanwezigen apart. Wanneer in de kerk het moment daar is dat we brood en wijn nemen, kunt u ook thuis het brood eten, de wijn of het druivensap drinken. Zo hopen we op een gezegende viering, dat we ons verbonden mogen weten met de Heer en met elkaar.

Op Goede Vrijdag beluisteren we het lijdensevangelie en is er een meditatie. Laura Kaasjager-Dekker speelt in deze dienst dwarsfluit.

De viering op Stille Zaterdag is een Paaswake met doopgedachtenis.

In de Paasmorgendienst vieren we de opstanding van de Heer, feest ook van hoop en verwachting. Extra muzikale medewerking in deze dienst is er van Martijn en Anja van Wijk, hoorn en Fleur van Wijk, trompet.

 

Overlijden ds. R. Akkerman
Op woensdag 25 maart overleed Reinier – Rein – Akkerman in de leeftijd van 91 jaar. Van 1978 tot 1990 was ds. Akkerman predikant van onze kerk. Velen van ons bewaren goed herinneringen aan hem. Na zijn emeritaat zijn ds. Akkerman en zijn vrouw in Sleeuwijk gaan wonen. Toen de gezondheid achteruitging verhuisden ze naar Terneuzen, dichtbij familie. Op maandag 30 maart is Rein Akkerman in besloten kring begraven op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg. Wanneer de situatie het weer toelaat zal er vanuit onze kerk een herdenkingsdienst volgen. We wensen mw. Akkerman Gods nabijheid in gemis en verdriet.


Gebedspunten en lichtpuntjes
Misschien hebt u gebedspunten om te noemen in de diensten in deze bijzondere tijd. Misschien zijn er ook lichtpuntjes die u graag benoemd zou hebben. Dan kunt u die doorgeven: predikant@gkalmkerk.nl of u kunt me bellen: 401265. Voor komende zondag ontvang ik ze graag uiterlijk zaterdag 4 april 10.00 uur.
Bert Ridder


Voor de kinderen:

- Kindernevendienst: 4 verwerkingen op de site voor kinderen

Het verhaal van 5 april voor de kindernevendienst gaat over Jezus’ sterven en zijn graf dat door soldaten wordt bewaakt. Evenals vorige week zijn de opdrachten en verwerkingen (o.a. puzzels) te downloaden op de site van de kerk. Ook het verhaal (voor de middenbouw) is te downladen.

Een spel per gezin bij Albert Heyn te Almkerk over Goede Vrijdag en Pasen
Vanaf maandag 6 april tot zaterdag 11 april vindt u in de Albert Heyn te Almkerk een gratis spel. De prints liggen direct na de ingang bij de bonusfolders. Het spel is ontwikkeld om te spelen als gezin om zo in gesprek te gaan over Goede Vrijdag en Pasen. Het is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
Tips:
- Om het spel te spelen heb je het spel nodig en een flinke zak met gekleurde M&M’s (of smarties). Let op: in minimaal 6 kleuren.
- Ga niet extra naar de supermarkt voor het spel, neem het mee als u er toch bent. 
We wensen iedereen ondanks de bijzondere omstandigheden een hoopvol Pasen met mooie gesprekken en veel plezier!
Jeugdwerkteam Gereformeerde Kerk Almkerk
Paul Schermers, Martin Nederveen en Marian Timmermans

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer