KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht


Opnieuw zijn er de afgelopen week matregelen afgekondigd. Nog meer beperkingen, die zeker tot 1 juni lijken te duren. Dat vraagt veel: geduld en kracht om te kunnen volhouden, discipline om bijv. afstand te houden. Tegelijk vraagt het andere manieren om nabijheid te zoeken, oog voor elkaar te houden. En het vraagt geloof en hoop dat God ons in dit alles vergezelt en nabij is, en het vertrouwen dat het virus een eind zal hebben…

Bij alles wat er van ons gevraagd wordt, is er ook Gods belofte en bemoediging: U toch ziet de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand (Psalm 9: 14). En als Hij al wegend merkt dat het te zwaar voor ons is, mogen we erop vertrouwen dat Hij ons draagt.
Bert Ridder


Dienst zondag 29 maart 2020, vijfde zondag in de 40-dagentijd
Er is deze zondag alleen een morgendienst (zonder kerkgangers), dhr. R. Pierik hoopt voor te gaan.
We lezen:
  Woorden van bemoediging: Psalm 46:2,3,8 en Romeinen 8:35-39
  1e lezing OT: Psalm 22:8-9 en 17-19 en  2e lezing NT: Matteüs 27:27-43 en 54
We zingen:
Psalm 28:1,4 / Lied 789 /  Lied 557:1 en 2 / Kinderlied: KOPW  085 /  Lied 556:1, 2 en 4 / Lied 852 /  Lied 220. 

Om de dienst live via internet te beluisteren: ga naar de website van de kerk: www.gkalmkerk.nl vervolgens klikt u op de knop rechtsboven: ‘kerkradio’, dan komt u op de pagina waar de dienst afgespeeld wordt, druk daar op de afspeelknop midden in de foto van het kerkgebouw. De dienst is ook, zoals altijd, via de kerkradio te beluisteren.


Collecten
Omdat de kerkdiensten  tot nader bericht niet gehouden worden in ons kerkgebouw,  kunnen we de collecten niet fysiek houden tijdens de dienst. Daarom bieden we de mogelijkheid om uw bijdrage (afhankelijk voor welk doel waarvoor u het wilt bestemmen) over te maken op het rekeningnummer van de kerk en of de diaconie.
- Het rekeningnummer van de Kerk is: NL39RABO 0 301 500 282.
- Het rekeningnummer van de Diaconie is NL98RABO 0 301 504 555.

Voor deze zondag zijn de collecten volgens het collecterooster bestemd voor: eerste collecte  Kerk in Actie / 40-dagentijd en tweede collecte Ora.

Door de diaconie is besloten om, zolang er geen fysieke kerkdiensten mogelijk zijn,  de collecten van de diaconie telkens te bestemmen voor Kerk in actie. De diaconie zal er voor zorgdragen dat de opbrengst van de collecten zal worden overgemaakt naar Kerk in Actie.

U kunt uw collecte dus telkens (of in één keer) voor het mooie werk van Kerk in actie in de komende periode overmaken via het hiervoor vermelde rekeningnummer van de diaconie: onder vermelding van collecte kerk in actie.


Dienst zondag 5 april 2020, zesde zondag in de 40-dagentijd, Palmpasen:
Morgendienst 9.30 uur, in deze dienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan.
Deze dienst is ook zonder kerkgangers en te beluisteren via de website en kerktelefoon.


Voorstraat 14
Bezoekwerk door ouderlingen, pastoraal medewerkers, wijkmedewerkers en predikant zal in deze tijd anders ingevuld moeten worden. Waar mogelijk via telefoon, e-mail of whatsapp. Als de omstandigheden zo zijn dat een persoonlijk bezoek van mij als predikant noodzakelijk is, dan is dat mogelijk, voor zover het past binnen de richtlijnen van het RIVM (bijv. geen handen schudden, ruime afstand). Bel of mail gerust om te overleggen, of als u uw verhaal wilt doen, als u vragen hebt, of wanneer u toch graag bezoek wilt: 401265, bertridder@kpnmail.nl">bertridder@kpnmail.nl<mailto:bertridder@kpnmail.nl.
Bert Ridder


Kerk wijzer
De nieuwste uitgave van Kerk wijzer is klaar. De redactie van Kerk wijzer heeft besloten deze editie zoveel mogelijk digitaal te gaan verspreiden. Bij deze kerkbrief is dan ook de Kerk wijzer digitaal bijgevoegd. Daarnaast zijn er nog wel een aantal papieren exemplaren van Kerk wijzer beschikbaar voor degenen die geen internet hebben. De ouderen krijgen dan ook zo nodig Kerk wijzer nog thuis bezorgd. Het is op dit moment niet bekend wanneer er weer een Kerk wijzer wordt uitgegeven.


Dorpsnetwerk Almkerk (#coronahulp)
Enige tijd geleden hebben de gezamenlijke kerken en de dorpsraad het Dorpsnetwerk Almkerk opgericht. Dit netwerk van vrijwilligers is erop gericht praktische hulp te bieden aan inwoners van Almkerk en Uppel die dat nodig hebben. In deze tijd van de uitbraak van het coronavirus zullen meer dorpsgenoten aan huis gebonden zijn. Laten we er met elkaar zorg voor dragen dat kwetsbare mensen niet zonder boodschappen of medicijnen komen te zitten en een dokter kunnen bezoeken wanneer dat nodig is. 

Wanneer u hulp kunt bieden, stuur dan uw naam, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres naar netwerk.almkerk@gmail.com of naar whatsapp: 06-11 87 37 55. 

Heeft u hulp nodig, belt u dan naar hetzelfde nummer of stuur een e-mail, een sms of whatsappbericht. Wanneer er een hulpvraag komt, wordt deze verstuurd naar de hulpbieders. De hulpbieders sturen een bericht naar de coördinator wanneer zij de gevraagde hulp kunnen bieden. De coördinator brengt dan de hulpvrager en hulpbieder met elkaar in contact. 

Laten we juist in deze tijd elkaar tot een hand en een voet zijn, voor iedereen in het dorp die dat nodig heeft! 

De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte.


Kinderen & de dienst
Vanaf 29 maart lezen we het Bijbelverhaal van de kindernevendienst tijdens de eredienst. Kinderen kunnen aansluitend thuis een opdracht doen. De opdracht vind je wekelijks op de site van de kerk en de werkblad(en) zijn te downloaden.  Door ze te printen kunnen de kinderen thuis toch aan de slag met het verhaal.
Zo blijven we de lijn van de Kindernevendienst volgen en het kan kinderen helpen om wat te doen als je misschien zelf de preek (verder) luistert.


Gezinsapp
Daarnaast is er voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een groepsapp gestart. Met wekelijks een korte, laagdrempelige geloofsopdracht met gespreksvragen. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via 06 – 143 58 6 15 Paul Schermers. Hij voegt ouders toe en mensen krijgen eenmaal per week de opdracht.

 

 

 

DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE

Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 17.00 uur aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088, email: kerkbriefalmkerk@gmail.com 
Aanvragen digitale kerkbrief: kerkbriefalmkerk@gmail.com
Als gemeente hebben we een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze vinden op onze website https://www.gkalmkerk.nl/privacy-disclaimer