KERKRADIO
Terug naar overzicht

Kerkbalans is de gezamenlijke inzamelingsactie ten behoeve van kerken in Nederland. 

De jaarlijkse actie Kerkbalans zal ook in onze gemeente weer gehouden worden van 18 januari tot en met 1 februari. Het thema is “Geef voor je kerk”.

Veel gemeenteleden hebben hun bijdrage reeds digitaal toegezegd in de afgelopen weken. De komende 2 weken zullen bij alle gemeenteleden van 18 jaar of ouder de enveloppe met folder en antwoordstrook worden bezorgd. Ruim 30 vrijwilligers zullen deze rondbrengen en de antwoordenvelop weer bij u ophalen, tenzij u uw bijdrage reeds digitaal heeft toegezegd, dan is het ophalen niet meer nodig.

De gereformeerde kerk van Almkerk heeft de traditie mee te doen met de landelijke actie Kerkbalans, die uitsluitend bedoeld is als fondswerving voor de eigen gemeente. Omdat de kerk behoort tot de erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn alle giften aan de kerk, dus ook de bijdragen in het kader van Kerkbalans, in principe fiscaal aftrekbaar voor het inkomen van de gever. 

Hoe u kunt geven aan de kerk waarbij de fiscus u helpt leest u hier.

Wij vertrouwen er op dat u uw financiële verantwoordelijkheid ook dit jaar weer wilt nemen. De opbrengst van de actie kerkbalans is volledig bestemd voor de eigen gemeente.

Allen worden bij voorbaat reeds bedankt voor hun gift en medewerking.

Namens de kerkenraad, ambtsgroep Beheer & Financiën