Terug naar overzicht

Eerste collecte zondag 17 februari / Kerk in Actie / noodhulp / droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog.

Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft.  

Samen met de Ethiopische Kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven.

Zaden van droogtebestendige gewassen worden verstrekt, mensen worden gestimuleerd te handelen, waterbronnen worden aangelegd en met houtbesparende oventjes wordt houtkap tegengegaan om te voorkomen dat vruchtbare grond wordt weggespoeld.

Help mee, zodat vele gezinnen het komende jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om de droogte te overleven.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie

Van harte bij u aanbevolen!