Terug naar overzicht

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid; de straatmeisjes in Ghana.

In onze kerk wordt  al enkele jaren via de deeldoosjes met succes gespaard voor het thema ‘Kinderen in de Knel’ . Daarvoor wordt elk jaar weer een ander land uitgekozen. Dit jaar staat  Ghana centraal en wel in het bijzonder de straatmeisjes in Ghana.

De Ghanese organisatie AG Care vangt in dat land veel straatmeisjes en jonge kinderen van tienermoeders op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. Hieronder treft u nog meer informatie aan over dit project.

Zondag, 3 februari a.s. is het werelddiaconaat zondag. In de morgendienst zal speciale aandacht aan dit land worden besteed. Ds. Bert zal samen met Cokkie van ’t Leven, die de relatiebeheerder is van de zendingsprojecten in Ghana van Kerk in Actie, ons meenemen naar dit land om ons te vertellen welke problemen en uitdagingen daar liggen voor Kerk in Actie. Ook zal ze AG Care dan benoemen in haar verhaal.

Na zondag, 3 februari komen de leden van de diaconie en ZWO-medewerk(st)ers weer bij u langs om de spaardoosjes op te halen.Als het goed is hebt u de hele winter kunnen sparen voor dit goede doel. Hieronder kunt u er nog meer over lezen.

Wilt u het doosje alvast klaarzetten voor ons. Alvast hartelijk bedankt!

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

Hierbij een voorbeeld van wat AG Care doet: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes
In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra.

De Ghanese organisatie AG Care vangt o.a. ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een vak en worden gestimuleerd om daarna terug te keren naar hun geboortedorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

  • Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro
  • Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/lifeline. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes of het spaardoosje in/van onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Ghana.